Logo
Du skal skilles

Skilsmisse og økonomi

En skilsmisse gør ondt og det er ikke altid lige til, når beslutningerne skal tages. Som oftest bliver du tvunget til at tage stilling til økonomi, formue, bolig og juridiske forhold på et tidspunkt i dit liv, hvor du kan føle dig udfordret både praktisk og mentalt, og det kan være svært at overskue det hele.

skilsmisse-kvinde

Få overblikket tilbage

Skilsmisse og separation er en svær tid for de fleste, og det kan især være ekstra hårdt at bevare overblikket over hverdag og økonomi, når først en lang række drastiske ændringer bliver til virkelighed. Overvejer I derfor at blive skilt eller separeret, så er det en god idé at søge juridisk hjælp fra en advokat, der kan rådgive jer om rettigheder m.v.. Derudover anbefaler vi, at I kontakter jeres rådgiver, som kan hjælpe jer med at få overblikket tilbage, når fællesøkonomien skal deles i to.

Fem gode råd til jeres økonomi, hvis I går fra hinanden:

  1. Det er vigtigt at adskille jeres økonomi og bl.a. oprette egen konto/konti med betalingskort
  2. Har I børn, så kan det give mening at oprette en fælles konto til fællesudgifter til jeres børn
  3. Gør det nemmere at betale faste udgifter i overgangsperioden ved at oprette en fælles budgetkonto
  4. Sørg for evt. at få slettet fuldmagter til hinandens konti
  5. Gennemgå de betalingsserviceaftaler, der er fælles, og hvilke udgifter I hver især skal betale i overgangsperioden og/eller fremover.

Læg et budget

Dine samlede udgifter vil typisk ændre sig efter en skilsmisse, og derfor er det vigtigt, at du får overblikket tilbage og kan føle dig tryg ved din nye økonomiske situation. Det kan derfor være en rigtig god idé at lægge et budget, så du finder ud af, om du har råd til at blive i jeres fælles bolig, hvis dette ønskes, og hvor meget du har til rådighed til udgifterne ved ny bolig. Du kan eventuelt lægge dit budget i samarbejde med din rådgiver, der kan hjælpe dig med at få overblikket over din økonomi tilbage.

Hent budgetskema

Har du brug for rådgivning?

Vil du høre mere om, hvordan vi kan rådgive dig og hjælpe med at få overblik over din økonomiske situation både i forløbet og efter skilsmissen, så du får den bedste løsning? Du er velkommen til at kontakte din rådgiver eller lokale filial for hjælp og rådgivning til, hvordan du får pengene til at passe. Og har du brug for juridisk rådgivning, har vi gode lokale samarbejdspartnere, vi kan henvise til.

Du skal skilles

Når fællesøkonomien skal opdeles ved skilsmisse eller separation

Bekymring om økonomi fylder meget i en skilsmisse. Og selvom det kan virke kompliceret at skulle til at opdele fællesøkonomien, så er det trods alt lettere at få styr på det, når I lige er blevet skilt, end når skilsmissen først er gået igennem og I har etableret jer på ny.

Hus-til-salg-min

Hvad skal der ske med den fælles bolig?

Når I står foran en kommende skilsmisse, er det ikke unormalt, at følelserne spiller en stor rolle. Måske er I meget uenige om, hvad der skal ske med jeres fælles bolig, og det kan ofte gøre processen ekstra hård og kompliceret for begge parter. Det er derfor en god idé, at I spørger jer selv og hinanden om en af jer ønsker at beholde boligen efter skilsmissen, eller om den bedste løsning for begge parter er, at boligen bliver solgt.

I har tidligere været vant til at dele udgifterne til bl.a. boliglån og ejendomskat, så du bør undersøge om din økonomi kan klare at beholde boligen alene. Hvis I bliver enige om, at boligen skal sælges, skal I nå til enighed om en salgspris, der kan accepteres af begge parter.

Tag en snak med din bankrådgiver og hør nærmere om mulighederne for at overtage jeres fælles boliglån efter skilsmissens afslutning. Her skal du være opmærksom på, at din økonomi også skal kunne bære at købe din tidligere ægtefælle ud, så du ejer hele boligen.

Skat, pension og forsikringer

Når fællesøkonomien skal opdeles, så skal I være opmærksom på, at det samtidig have indflydelse på jeres skatteforhold. Ved at tilpasse jeres forskudsopgørelser ud fra de nye forhold, kan I undgå en kedelig restskat. Det kan bl.a. være nødvendigt at tilpasse forhold som kørselsfradrag og indtægter/udgifter til renter fra fx boliglån.

Som udgangspunkt beholder I hver især retten til jeres pensionsopsparing, når I bliver skilt, medmindre andet er aftalt i en ægtepagt. I tiden frem til skilsmissen har de fleste ægtepar været begunstigede på hinanden forsikringer og pensioner. Det kan bl.a. skyldes, at I stod registreret som hinandens nærmeste pårørende. Ved skilsmissens afslutning kan nærmeste pårørende pludselig blive børnene, der her så enten bliver begunstigede eller får udbetalt forsikringssummen eller pensionen, hvis én af jer går bort.

Står du foran en skilsmisse er det derfor en god idé at tjekke din pensions, forsikrings— og skatteforhold, da det kan have styr betydning for økonomi, både nu og i fremtiden. Du kan til enhver tid få overblik over din pension via pensionsinfo.dk.

Sådan bliver jeres pension delt ved skilsmisse

Deling af formue

Som udgangspunkt har I som ægtepar fælles formue og fælleseje, medmindre andet er aftalt med fx en ægtepagt. Det betyder, at jeres samlede formue skal deles lige i tilfælde af, hvis I bliver separeret eller skilt. Hvis der er indgået en ægtepagt, skal disse værdier først fratrækkes, inden den fælles formue deles ligeligt mellem begge parter.

Har I sammen stiftet gæld fx i forbindelse med bil eller boligkøb er I fælles om gælden og hæfter begge to. Det betyder også, at I begge er forpligtet til at betale, uanset økonomisk råderum efter, at I er gået hvert til sit. I hæfter dog fortsat hver især for den gæld, I har stiftet uafhængigt af hinanden.

Børnebidrag og børnepenge

Efter afsluttet skilsmisse er børnebidrag er et beløb, den ene forælder betaler til den forældre, der bor med barnet/børnene. Den forældre kan søge børnebidrag fra den anden forælder, som hjælp til de daglige udgifter og husholdning. Nogle bliver selv enige om et fast beløb om måneden, men er det ikke muligt selv at blive enige om et beløb, kan Familieretshuset sørge for at fastsætte beløbet for jer, hvilket sker ud fra gældende takster. I 2022 er normalbidraget 1.460 kroner. om måneden.