Logo

Overvejer du at omlægge dine lån?

Du kan med fordel overveje at omlægge dine lån, hvis du har brug for mere luft i din økonomi, eller du vil betale mere af. Og der kan også være penge at spare.

Når du lægger dit lån om, udskifter du i virkeligheden blot dit nuværende lån med et nyt. Ved at omlægge dit lån, kan du nedbringe din restgæld, forlænge løbetiden på dine lån eller opnå en lavere månedlig ydelse. En omlægning kan blandt andet betyde, at du får friværdi i din bolig, som du kan belåne – for eksempel til at betale af på lån med en højere rente eller til at indfri nogle af dine drømme.

Skal jeg omlægge til et lån med en højere eller lavere rente?
Skal jeg kurssikre mit nye lån?
Beregn din friværdi

Kontakt os

Vi hjælper dig med at vurdere, om du med fordel kan omlægge dit lån, hvad du eventuelt skal omlægge lånet til, og hvornår du skal gøre det. Kontakt din lokale filial eller rådgiver, hvis du overvejer at omlægge dit lån, så hjælper vi dig med at finde den rette løsning.

Beregn på dine egne lån

Har du allerede et Totalkreditlån, kan du også selv lave en beregning i Netbanken eller via Totalkredits app. Derved får du et fingerpeg om hvad der bedst kan betale sig.

anders-ditzel-elnegaard
Anders Ditzel Elnegaard, kunderådgiver

”Har du et realkreditlån med en fast rente, kan du spare penge ved en omlægning, når renten bevæger sig op eller ned. Som en tommelfingerregel kan du gå ud fra, at markedsrenten skal bevæge sig en til to procentpoint enten op eller ned, før det kan betale sig at lægge lånet om.”

Op eller ned i rente?

Der er både mulighed for at spare penge ved at vælge et lån med en højere og en lavere rente.

Som udgangspunkt skal du have et obligationslån, før det kan betale sig at lægge lånet om, og det nye lån skal have en rente, der er enten to procent højere eller lavere end dit nuværende.

Når renterne i markedet falder, kan du, som har et fastforrentet lån, spare penge hver måned ved at lave en nedkonvertering.

En nedkonvertering betyder, at du skifter dit eksisterende lån til et nyt lån med en lavere fast rente. Det giver dig en lavere løbende ydelse på dit lån, da rentebetalingen bliver mindre.
Besparelsen ved den lavere ydelse kan du fx bruge på opsparing eller til at betale hurtigere af på dit nye lån.

Når du laver en nedkonvertering, stiger din restgæld på grund af omkostninger og kurstab. Hvis du laver en nedkonvertering, og rentemarkedet stiger på et senere tidspunkt, har du desuden bedre muligheder for at lave en opkonvertering, hvor restgælden på lånet kan reduceres.

Se videoen nedenfor, hvis du ønsker at lære mere om muligheden for nedkonvertering.

Når renten stiger har du mulighed for at reducere din gæld, ved at omlægge til et nyt lån med en højere fast rente. Det kaldes også en opkonvertering.

Muligheden for at få en lavere gæld opstår, fordi kursen på dit lån falder, når renterne på de finansielle markeder stiger. Du kan derfor indfri dit lån for mindre, end du skylder.

På grund af den højere rente bliver gevinsten ved den lavere gæld dog spist op over en årrække, fordi renteudgifterne på lånet stiger. Gevinsten ved en opkonvertering opstår derfor kun, hvis renten falder igen inden for en årrække, så du igen kan omlægge dit lån.

Se videoen nedenfor, hvis du ønsker at lære mere om muligheden for opkonvertering.

Især når renten stiger, kan du også overveje at skifte dit lån med fast rente ud med et lån med variabel rente. Det kaldes også en skrå konvertering. På den måde vil du ofte både få en lavere gæld og betale mindre i rente. Det kræver dog, at du har meget plads i din privatøkonomi, fordi du samtidig risikerer, at renterne bliver højere på et tidspunkt ud i fremtiden. På F-kort lånet reguleres renten fx hver 6. måned. Herudover bør du have god plads i friværdien, fordi et variabelt forrentet lån ikke beskytter friværdien i samme grad ved rentestigninger som fastforrentede lån. Du kan også bare beholde dit nuværende lån med lav rente og glæde dig over, at du slog til, da renterne var historisk lave.

En skrå konvertering kan også være, når du har et lån med variabel rente og fx ønsker mere sikkerhed mod rentestigninger og derfor ønsker at skifte til et lån med fast rente. Med et fastforrentet lån får du også et lån, som er mere kursfølsomt og ofte med en højere ydelse og restgæld.

Har du et lån med en variabel rente, bliver renten med jævne mellemrum tilpasset.

I perioden op til har du mulighed for at ændre vilkårene for dit lån. Du kan for eksempel:

  • forkorte eller forlænge løbets lånetid
  • vælge om lånet skal være med eller uden afdragsfrihed
  • lægge dit lån om
  • låse dit rente fast.

Kurssikring

Har du modtaget et tilbud om at lave et nyt lån, kan der gå et stykke tid, før du reelt kan optage lånet. I perioden kan kurserne risikere at ændre sig.

Med kurssikring lægger vi kursen fast, så du kender din fremtidige økonomi ved at tage det nye lån.

Ingen kender udviklingen i kurserne, og derfor kan det vise sig både at være en fordel og en ulempe for dig at sikre din kurs. Tag en snak med din rådgiver, hvis du er i tvivl.

Følg med i totalkredits obligationskurser her

anders-ditzel-elnegaard
Anders Ditzel Elnegaard, kunderådgiver

”Når du låner i din friværdi, bestemmer du selv, hvad pengene skal bruges til. Du kan rejse, betale af på lån med en højere rente eller bygge om. Det er helt op til dig. Den samlede belåning, nye lån + gamle lån, skal dog være under 80 % af din ejendoms værdi”.

Beregn din friværdi

Få et overblik over værdien af din bolig, når gælden er fratrukket. Få desuden svar på spørgsmålet: "Hvad er friværdi?" nedenfor.