Logo

Skilsmisse: Sådan bliver jeres pension delt

Skal I skilles, beholder I som udgangspunkt hver især jeres egen pensionsopsparing. Der er dog undtagelser. Nedenfor beskriver vi de to hovedregler for, hvordan pensionen bliver delt ved skilsmisse og dernæst undtagelsen.

Hovedregel 1:
I beholder hver jeres pensionsordning

Du og din ægtefælle beholder hver jeres egne ”rimelige" pensionsordninger, når I bliver skilt. Pension indgår med andre ord ikke i bodelingen. Det gælder både for rate-, kapital- og livrentepension samt aldersopsparing.

Imidlertid siger reglerne ikke noget om, hvad en ”rimelig” pensionsordning er. Som udgangspunkt kan du betragte en pensionsopsparing, du har via dit job, som ”rimelig” – så længe din pensionsordning svarer til, hvad der er normalt for dit fag og dit uddannelsesniveau. Fx er overenskomstbestemte pensionsordninger og/eller arbejdsmarkedspensioner ”rimelige”.

Hovedregel 2:
Ikke-rimelige pensionsordninger indgår i bodelingen

En ”ikke-rimelig” pensionsordning kan fx være en privat pension, du indbetaler til ved siden af din firmapension. Frivillige ekstraindbetalinger vil typisk også blive betragtet som ”ikke-rimelige”. Men hvis du fx har indbetalt til din ægtefælles pension for at bringe hans/hendes pensionsopsparing op på niveau med din, er opsparingen ”rimelig” og skal ikke deles.

Undtagelse:
I visse tilfælde deles ”rimelige” pensioner

For at sikre den ægtefælle, der har den mindste pensionsopsparing, kan der være tilfælde, hvor den pensionsmæssigt mest velhavende ægtefælle skal dele sin pensionsformue (helt eller delvist) med den anden.
Denne kompensation udløses typisk, hvis den ene ægtefælle har været hjemmegående, på barsel eller haft et deltidsjob for at tage sig børnene og hjemmet. Eller hvis vedkommende er stillet urimeligt pensionsmæssigt ved ophøret af et langt ægteskab.

En ægtepagt giver fuld selvbestemmelse

Hvis du og din ægtefælle opretter en ægtepagt, bestemmer I helt selv, hvordan I deler jeres re-spektive pensionsordninger ved skilsmisse. I ægtepagten gør I fx pensionsordningerne til særeje – dermed kan og skal de ikke deles. Kontakt en advokat, hvis du ønsker at oprette en ægtepagt.

Få professionel rådgivning

Reglerne omkring deling af pension er ikke entydige – de er i høj grad baseret på en vurdering fra sag til sag. Derfor anbefaler vi, at du og din (tidligere) ægtefælle får hver jeres advokat eller rådgiver til at hjælpe.