Logo

Pensionsordning og begunstigede

Du har mulighed for selv at bestemme, hvem der får ret til eksempelvis en livsforsikring eller en pensionsopsparing ved din død. Det gør du ved at "begunstige" en person.

En af fordelene ved begunstigelser er, at udbetalingen sker uden om dødsboet. Det betyder, at dine eventuelle kreditorer ikke kan få del i udbetalingerne.

Når der er tale om pensions- og livsforsikringer, hvor du får skattefradrag ved indbetalingerne, er der lovgivningsmæssigt sat nogle begrænsninger for, hvem du kan begunstige.

Hvem kan jeg indsætte som begunstiget?

Ved pensionsordninger, hvor der er skattemæssigt fradrag for indbetalingen, kan du begunstige følgende:

 • Nærmeste pårørende
 • Ægtefælle
 • Samlever (en navngiven person, der bor sammen med dig på tidspunktet for indsættelse af begunstigelsen)
 • Livsarvinger
 • Stedbørn og deres livsarvinger (børn)
 • Samlevers børn og deres livsarvinger (børn)
 • Fraskilt ægtefælle.

Langt de fleste pensioner og livsforsikringer - hvor du har skattemæssigt fradrag for indbetalingen - indeholder begunstigelsesbestemmelsen: ”Nærmeste pårørende”, medmindre du har valgt at få den slettet eller ændret.

Hvem er nærmeste pårørende?

Definitionen af "Nærmeste pårørende" er blevet udvidet. Den udvidede definition gælder kun for begunstigelsesbestemmelser, som er oprettet fra 1. januar 2008 og senere, eller hvis du senere ændrer gamle begunstigelsesbestemmelser.

Nærmeste pårørende angiver en lovbestemt personkreds og en rækkefølge for, hvordan udbetalinger skal fordeles. Begrebet har eksisteret i mange år, men som noget nyt er samlevere omfattet af denne personkreds.

Din forsikring blive udbetalt til følgende personer i nævnte rækkefølge, hvis du blot har ’nærmeste pårørende’ som begunstiget:

 1. din ægtefælle eller registrerede partner 
 2. din samlever
 3. dine livsarvinger - dvs. dine børn, og hvis de ikke lever, dine børnebørn osv.
 4. dine arvinger ifølge testamente
 5. dine arvinger ifølge loven.

En samlever skal opfylde én af to nedennævnte betingelser for at være omfattet af ”Nærmeste pårørende”-begrebet:

 • Samlever skal have fælles bopæl med kontohaveren, og de skal have levet i et ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldstidspunktet.

 • Samlever skal have barn, vente eller have haft barn med kontohaver på en fælles bopæl på dødsfaldstidspunktet.