Logo

Har I tjek på arv og testamente?

Arven efter en afdød skal typisk fordeles mellem ægtefælle og børn, da både ægtefælle og børn er det man kalder tvangsarvinger. Ønsker du indflydelse på, hvordan din arv fordeles mellem din ægtefælle/samlever og børn, bør du oprette et testamente. Bliv klogere på arveloven på siden her.

Par der gennemgår der økonomiske papirer ved køkkenbordet

Hvordan bliver arven fordelt mellem ægtefælle og børn?

Har afdøde en ægtefælle og børn, arver ægtefællen den ene halvdel og børnene den anden. Er der ingen børn, arver ægtefællen det hele.

Hvad er tvangsarv?

Hvis du ikke ønsker, arven skal fordeles efter ovennævnte regler, kan du oprette et testamente. På grund af reglerne om tvangsarv kan du dog ikke selv bestemme over fordelingen af hele din formue. Tvangsarv er den del af afdødes formue, som tvangsarvingerne – ægtefælle og børn (eller deres børn osv.) skal arve. Tvangsarven udgør 1/4 af din formue.

Mulighed for at begrænse børns arv

Der er mulighed for at begrænse et barns arv til 1 mio. kr. (under forudsætning af, at dette beløb er mindre end barnets andel af tvangsarven). Denne regel er indført for at lette generationsskiftet i virksomheder.

Hvordan sikres den efterladte samlever, hvis afdødes børn får arven?

Når en gift person dør, kan den efterladte ægtefælle under visse betingelser undgå, at den afdødes børn får deres arv. Børnene skal dog give samtykke. Det kan for eksempel være aktuelt, hvis den efterladte skal have mulighed for at blive boende i det fælles hjem. Når afdødes dødsbo på denne måde ikke bliver ”skiftet” (dvs. fordelt), kaldes det et ”uskiftet bo”. Enken/enkemanden kan som udgangspunkt sidde i uskiftet bo resten af livet – eller indtil vedkommende for eksempel vil giftes igen.

Sådan sikrer I hinanden med et samlevertestamente

Et ugift par der bor sammen, og som gerne vil stille hinanden bedst muligt, kan oprette et gensidigt testamente - et ”udvidet samlevertestamente”.

I et udvidet samlevertestamente kan du og din samlever bestemme, at:

  • den efterladte arver halvdelen af afdødes formue, hvis afdøde har livsarvinger – i lighed med hvad ægtefæller arver efter loven.
  • den efterladte samlever arver hele formuen, hvis afdøde ikke har livsarvinger.
  • den efterladte på forhånd kan udtage 600.000 kr. fra boet (reglen er beskrevet oven for under "Ægtefællens suppleringsarv").

Samlevende kan ikke sidde i uskiftet bo.

For at man kan oprette et udvidet samlevertestamente, er der en række betingelser som skal være opfyldt:

  • Man har fælles bopæl og venter, har eller har haft fælles barn.
  • Man har levet sammen på den fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold de sidste to år.

Derudover skal man opfylde betingelserne for at kunne indgå ægteskab/registreret partnerskab.

Måske du/I også skal lave en fremtidsfuldmagt