Tilbud til aktionærer i Sparekassen Sjælland-Fyn

Som aktionær er du medejer af Sparekassen Sjælland-Fyn, og det vil vi gerne kvittere for med en række særlige tilbud, du kan læse mere om her på siden.

Aktionæropsparing og -kredit
Er du aktionær i Sparekassen Sjælland-Fyn med mindst 200 aktier, tilbyder vi dig en aktionæropsparing med en variabel rente og en aktionærkredit med en lav rente på 5,95 %. 

Arrangementer for aktionærer
I løbet af året inviterer vi alle aktionærer i Sparekassen Sjælland-Fyn til en række arrangementer, hvor der er mulighed for at høre nyt om sparekassen og få svar på eventuelle spørgsmål. 

Aktionæropsparing med variabel rente

Om sparekassens aktionæropsparing
 • Du får en variabel rente (se den gældende rente her).
 • Du kan indskyde på din aktionæropsparing året rundt.
 • Du kan hæve fra din aktionæropsparing uden opsigelse eller dekort.
Gældende vilkår
 • En aktionæropsparing er et tilbud til aktionærer med mindst 200 aktier* i Sparekassen Sjælland-Fyn.
 • En aktionæropsparing er personlig, og vi opretter en opsparing for hver aktionær.
 • Din aktionæropsparing bliver automatisk ændret til en almindelig indlånskonto, hvis vilkårene ikke er opfyldt.

Derudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser.

Kontakt din lokale filial
Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder for at få en aktionæropsparing, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller lokale filial.

Garantiformuen
Som kunde i Sparekassen Sjælland-Fyn er dine indskud omfattet af Garantiformuen.

*200 aktier svarer til en investering på 19.200 kr. pr. 1. juli 2019. Aktierne skal være navnenoterede og registreret i Værdipapircentralen gennem et depot i Sparekassen Sjælland-Fyn. Er aktierne noteret i et fællesdepot, tæller vi antal af aktier per ejer ud fra en ligelig fordeling af aktierne. 

Få en aktionærkredit med en lav rente

Om sparekassens aktionærkredit per 01.09.2018
 • Du får en variabel udlånsrente på 5,95 % per år** (svarende til en debitorrente på 6,08 % per år).
 • Du får en indlånsrente på indestående beløb på 0 %.
 • Din aktionærkredit kan være på op til i alt 50.000 kr.
Gældende vilkår
 • En aktionærkredit er et tilbud til private aktionærer med mindst 200 aktier* i Sparekassen Sjælland-Fyn.
 • Du kan dele din aktionærkredit på op til i alt 50.000 kr. med din samlever/ægtefælle, der ikke er aktionær med mindst 200 aktier* i Sparekassen Sjælland-Fyn. 
 • Er både du og din samlever/ægtefælle aktionærer med hver mindst 200 aktier* i Sparekassen Sjælland-Fyn, kan I sammen have aktionærkredit(ter) på op til i alt 100.000 kr. Dog kan I hver især maksimalt have op til 50.000 kr. som personlig aktionærkredit.
 • En aktionærkredit kræver almindelig kreditgodkendelse.
 • Din aktionærkredit bliver automatisk ændret til en Privatkredit med en rentesats baseret på dit kundeforhold i sparekassen, hvis vilkårene ikke er opfyldt.

Derudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser

Kontakt din lokale filial
Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder for at få en aktionærkredit, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller lokale filial.

Garantiformuen
Som kunde i sparekassen er dine indskud dækket af Garantiformuen. 

*200 aktier svarer til en investering på 21.900 kr. pr. 1. maj 2018. Aktierne skal være navnenoterede og registreret i Værdipapircentralen gennem et depot i Sparekassen Sjælland-Fyn. Er aktierne noteret i et fællesdepot, tæller vi antal af aktier per ejer ud fra en ligelig fordeling af aktierne.

**Låneeksempel aktionærkredit på 50.000 kr.:
Ved et samlet kreditbeløb på 50.000 kr. med en variabel debitorrente på 6,08 % p.a. (årlig pålydende rente inkl. rentes rente), 100 % udnyttelse af kreditten og en løbetid på fem år er de kvartårlige rentebetalinger 744 kr. ÅOP er 6,08 % før skat. Det samlede beløb der skal betales tilbage er 64.875 kr. Heraf udgør de samlede omkostninger 14.875 kr.

Arrangementer for aktionærer

Aktionærer i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S kan deltage på generalforsamlingen, til aktionærmøder og aktionærarrangementer.

Generalforsamling

Tab 1

Generalforsamling

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i sparekassen. Det er således generalforsamlingen, der kan træffe beslutning om blandt andet vedtægtsændringer og udlodning af udbytte efter indstilling fra bestyrelsen. Desuden vælges 26 af repræsentantskabets 51 medlemmer af generalforsamlingen.

Alle aktionærer kan indlevere forslag til behandling på generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned.

Yderligere informationer om afholdelse af generalforsamling kan findes i sparekassens vedtægter.

Referater
Læs resultatet af generalforsamlingen 14. april 2016.
Læs resultatet af generalforsamlingen 6. april 2017.
Læs resultatet af generalforsamlingen 8. marts 2018.
Læs resultatet af generalforsamlingen 7. marts 2019.

Aktionærmøder

Tab 1

Aktionærmøder

På aktionærmøderne vælges 25 af repræsentantskabets 51 medlemmer

For at sikre en geografisk alsidig sammensætning af sparekassens repræsentantskab er sparekassens aktionærer opdelt i fire valgkredse. Hvert fjerde år i oktober afholdes aktionærmøder, hvor der vælges lokale medlemmer til repræsentantskabet. Valget sker i hver enkelt valgkreds, hvilket sikrer, at alle valgkredse har pladser i repræsentantskabet.

Dialogmøder

Tab 1

Dialogmøder

Hvert år inviterer vi aktionærer i Sparekassen Sjælland-Fyn til dialogmøde.

Dialogmøderne minder om de tidligere afholdte garantmøder med underholdning og spisning.

På møderne er der mulighed for at stille spørgsmål til sparekassens direktion, men der kan ikke træffes beslutninger eller vælges medlemmer til repræsentantskabet.