Tilbud til aktionærer i Sparekassen Sjælland-Fyn

Som aktionær er du medejer af Sparekassen Sjælland-Fyn, og det vil vi gerne kvittere for med en række særlige tilbud, du kan læse mere om her på siden.

Aktionæropsparing og -kredit
Er du aktionær i Sparekassen Sjælland-Fyn med mindst 200 aktier, tilbyder vi dig en aktionæropsparing med en variabel rente og en aktionærkredit med en lav rente på 5,95 %. 

Arrangementer for aktionærer
I løbet af året inviterer vi alle aktionærer i Sparekassen Sjælland-Fyn til en række arrangementer, hvor der er mulighed for at høre nyt om sparekassen og få svar på eventuelle spørgsmål. 

Aktionæropsparing med variabel rente

Om sparekassens aktionæropsparing
 • Du får en variabel rente (se den gældende rente her).
 • Du kan indskyde på din aktionæropsparing året rundt.
 • Du kan hæve fra din aktionæropsparing uden opsigelse eller dekort.
Gældende vilkår
 • En aktionæropsparing er et tilbud til aktionærer med mindst 200 aktier* i Sparekassen Sjælland-Fyn.
 • En aktionæropsparing er personlig, og vi opretter en opsparing for hver aktionær.
 • Din aktionæropsparing bliver automatisk ændret til en almindelig indlånskonto, hvis vilkårene ikke er opfyldt.

Derudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser.

Kontakt din lokale filial
Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder for at få en aktionæropsparing, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller lokale filial.

Garantiformuen
Som kunde i Sparekassen Sjælland-Fyn er dine indskud omfattet af Garantiformuen.

*200 aktier svarer til en investering på 19.200 kr. pr. 1. juli 2019. Aktierne skal være navnenoterede og registreret i Værdipapircentralen gennem et depot i Sparekassen Sjælland-Fyn. Er aktierne noteret i et fællesdepot, tæller vi antal af aktier per ejer ud fra en ligelig fordeling af aktierne. 

Få en aktionærkredit med en lav rente

Om sparekassens aktionærkredit per 01.09.2018
 • Du får en variabel udlånsrente på 5,95 % per år** (svarende til en debitorrente på 6,08 % per år).
 • Du får en indlånsrente på indestående beløb på 0 %.
 • Din aktionærkredit kan være på op til i alt 50.000 kr.
Gældende vilkår
 • En aktionærkredit er et tilbud til private aktionærer med mindst 200 aktier* i Sparekassen Sjælland-Fyn.
 • Du kan dele din aktionærkredit på op til i alt 50.000 kr. med din samlever/ægtefælle, der ikke er aktionær med mindst 200 aktier* i Sparekassen Sjælland-Fyn. 
 • Er både du og din samlever/ægtefælle aktionærer med hver mindst 200 aktier* i Sparekassen Sjælland-Fyn, kan I sammen have aktionærkredit(ter) på op til i alt 100.000 kr. Dog kan I hver især maksimalt have op til 50.000 kr. som personlig aktionærkredit.
 • En aktionærkredit kræver almindelig kreditgodkendelse.
 • Din aktionærkredit bliver automatisk ændret til en Privatkredit med en rentesats baseret på dit kundeforhold i sparekassen, hvis vilkårene ikke er opfyldt.

Derudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser

Kontakt din lokale filial
Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder for at få en aktionærkredit, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller lokale filial.

Garantiformuen
Som kunde i sparekassen er dine indskud dækket af Garantiformuen. 

*200 aktier svarer til en investering på 21.900 kr. pr. 1. maj 2018. Aktierne skal være navnenoterede og registreret i Værdipapircentralen gennem et depot i Sparekassen Sjælland-Fyn. Er aktierne noteret i et fællesdepot, tæller vi antal af aktier per ejer ud fra en ligelig fordeling af aktierne.

**Låneeksempel aktionærkredit på 50.000 kr.:
Ved et samlet kreditbeløb på 50.000 kr. med en variabel debitorrente på 6,08 % p.a. (årlig pålydende rente inkl. rentes rente), 100 % udnyttelse af kreditten og en løbetid på fem år er de kvartårlige rentebetalinger 744 kr. ÅOP er 6,08 % før skat. Det samlede beløb der skal betales tilbage er 64.875 kr. Heraf udgør de samlede omkostninger 14.875 kr.