Børsprospekt

For at få adgang til dokumentet skal du acceptere nedenstående. 

Jeg bekræfter, at jeg ikke er bosiddende i USA, Australien, Canada, Japan eller Schweiz, og at jeg befinder mig fysisk uden for USA, Australien, Canada, Japan, Schweiz eller nogen anden jurisdiktion, hvor prospektet ikke må distribueres eller på anden måde gøres tilgængeligt.

Jeg bekræfter, at jeg er bosiddende og befinder mig fysisk (a) i Danmark eller (b) uden for Danmark, og ovennævnte jurisdiktioner, og at jeg, hvis jeg er bosiddende uden for Danmark eller befinder mig fysisk uden for Danmark, har ret til at få adgang til oplysningerne og dokumenterne på denne hjemmeside uden juridiske begrænsninger af nogen art og uden yderligere handling fra Sparekassen Sjælland A/S’ side.

Acceptér og hent

I certify that I am not a resident of the United States, Australia, Canada, Japan or Switzerland and that I am physically present outside the United States, Australia, Canada, Japan and Switzerland or any other jurisdiction where the listing prospectus may not be distributed or otherwise made available.

I certify that I am resident and physically present (a) in Denmark or (b) outside Denmark and each of the jurisdictions referred to above and, that I, if I am a resident outside Denmark or physically present outside Denmark, am authorised to access the information and documents on this website without being subject to any legal restriction and without any further action required by Sparekassen Sjælland A/S.