Alle er velkomne i sparekassen

Sparekassen Sjælland er en aktiv og medlevende partner, der tager medansvar i de lokalområder, hvor vi er, på baggrund af et robust økonomisk fundament. Sparekassen Sjælland og Sparekassen Fyn udgør sammen Sparekassen Sjælland-Fyn-koncernen. Tilsammen udgør de to sparekasser et stærkt lokalt alternativ på Fyn og Sjælland under et fælles logo.

Alle er velkomne i sparekassen uanset alder og økonomiske vilkår. 

Vi er overbeviste om, at der er behov for et pengeinstitut, der er kendetegnet ved mere end det, der kan sættes to streger under i et regneark - mere menneske mindre finansmarked.

I medgang og modgang 
Vi kombinerer det nære og lokale med høj faglighed og service i top. Og vi sætter en ære i at være der for alle vores kunder – både i medgang, modgang, og når livet går sin vante gang.

Fravalg
Vi strækker os altid langt for at tilbyde attraktive priser, hurtig ekspedition og gode vilkår, og vi har fravalgt at tilbyde komplekse finansielle produkter med høj risiko.

Sparekassen har desuden fravalgt udstedelse af aktieoptioner og warrants til direktionen, bestyrelsen og medarbejdere.

Vi er - vi bliver – vi udvikler 
Sparekassen har besluttet ikke at lukke filialer, og sparekassens strategi er at opretholde og udvikle det eksisterende filialnet. 

Lokale og digitale 
Samtidig med at sparekassen er det stærke lokale alternativ til de store landsdækkende banker på Sjælland og Fyn, er visionen, at sparekassen skal være et digitalt alternativ for kunder over hele landet.

Sparekassens mission og vision

Hvad er målsætningen for og formålet med sparekassen? Det kan du læse nærmere om her, hvor vores mission og vision er beskrevet.

Klatrevaeg-i-Hoeng

Mission
Sparekassens formål er at bidrage til at gøre Sjælland og Fyn til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed med særlig vægt på partnerskaber inden for talentpleje og uddannelse.

Vision
Sparekassens vision er at være det markedsledende regionale og lokale alternativ til de landsdækkende banker på Sjælland, Øerne og Fyn. Samt det digitale alternativ til de store banker i hele landet. 

Vi støtter op om uddannelse og talentpleje

I sparekassen ønsker vi at bidrage til at sikre børn og unge en solid uddannelse at bygge fremtiden på.

Agnes-og-Oscar

Samtidig skal vi have øje på og bakke op omkring de særlige talenter og talentmiljøer, der lyser op.

Lokale partnerskaber 
Sparekassen har derfor dedikeret en betydelig del af vores sponsorkroner til talentpleje og -udvikling samt uddannelse via partnerskaber med foreninger, talentmiljøer og uddannelsesinstitutioner i vores markedsområde.

Vi involverer os aktivt i de lokalsamfund, vi er en del af. Og håbet er, at vores kunder og samarbejdspartnere føler, at de får lidt ekstra i sparekassen, fordi vi interesserer os for livsvilkårene lokalt, hvor vi er. 

Niels Skak Jensen, forstander på Gørlev Idrætsefterskole og kunde i sparekassens filial i Høng

"Sparekassen trådte til, da vi skulle opføre vores nye multihal med springgrav, klatrevæg, scene og musikfaciliteter, der sikrer vores elever de mest fatastiske forhold, man kan tænke sig. Sparekassen lyttede og skabte den økonomiske sikkerhed, vi havde brug for."

Til glæde og gavn for lokalområdet siden 1825

Sparekassen er landets ældste sparekasse. Selvom der er sket meget siden sparekassens grundlæggelse i 1825, har vi bibeholdt værdierne fra dengang.Sparekassen grundlægges

December 1825: Sparekassen etableres på det daværende Frydendal, der i dag kendes som Torbenfeldt Gods. 
 

Også Fyns lokale sparekasse
September 2013: Sparekassen opkøber Sparekassen Faaborg (nu Sparekassen Fyn). 

Kort over Fyn

Sparekassen børsnoteres
December 2015: Sparekassen Sjælland-koncernen børsnoteres på Nasdaq Copenhagen.

   

Hele hovedstadens sparekasse
Vanløse filialDecember 2016: Med åbning af filial i Vanløse, har sparekassen syv filialer i hovedstadsområdet. 

1825

2016


 Hele sjællands sparekasse

Oktober 2011: Med opkøbet af Max Bank cementerer Sparekassen Sjælland positionen som Sjællands stærkeste regionale alternativ til de landsdækkende banker. 35.000 nye kunder kommer til. 
 

Nyt logo - samme velkendte værdier
August 2014: Sparekassens nye logo - en moderne abstraktion af det gamle sparekasse-S - ser dagens lys.

Sparekassen Sjælland og Sparekassen Fyn slår sig sammen
Oktober 2016: Sparekassen Fyn og Sparekassen Sjælland sammenlægges under det fælles navn Sparekassen Sjælland-Fyn A/S. De to velkendte navnetræk Sparekassen Sjælland og Sparekassen Fyn bibeholdes efterfølgende.

SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN-KONCERNENS FORMÅL

"Vi vil bidrage til at gøre Sjælland og Fyn til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed med særlig vægt på partnerskaber inden for talentpleje og uddannelse."

Sparekassens organisation og ledelse

Sparekassen Sjælland og Sparekassen Fyn udgør sammen Sparekassen Sjælland-Fyn-koncernen. Tilsammen udgør de to sparekasser et stærkt lokalt alternativ på Fyn og Sjælland under et fælles logo.

I fanerne herunder kan du læse mere om direktionen, bestyrelsen, repræsentantskabet og organisationen i sparekassens hovedsæde i Holbæk.

Der er intet indhold at vise.

Regnskab, tal og rapporter

Se sparekassens regnskaber, kapitalbehov og øvrige rapporter.

2016

2015

2014

2013

Tidligere

Tab 1

2012

Regnskabsrapporter Individuelt kapitalbehov Øvrige rapporter
Årsrapport kapitalbehov 1. kvartal Risikooplysninger
Halvårsrapport kapitalbehov 2. kvartal  
  kapitalbehov 3. kvartal  
  kapitalbehov 4. kvartal  

2011

Regnskabsrapporter Individuelt kapitalbehov Øvrige rapporter
Årsrapport   Risikooplysninger
Halvårsrapport kapitalbehov 2. kvartal  
  kapitalbehov 3. kvartal  
  kapitalbehov 4. kvartal  

2010

Regnskabsrapporter Individuelt kapitalbehov Øvrige rapporter
Årsrapport   Risikooplysninger
Halvårsrapport    
     
     

2009

Regnskabsrapporter Individuelt kapitalbehov Øvrige rapporter
Årsrapport   Risikooplysninger
Halvårsrapport    
     
     

2008

Regnskabsrapporter Individuelt kapitalbehov Øvrige rapporter
Årsrapport    
Halvårsrapport    
     
     

2007

Regnskabsrapporter Individuelt kapitalbehov Øvrige rapporter
Årsrapport    
Halvårsrapport    
     
     

2006

Regnskabsrapporter Individuelt kapitalbehov Øvrige rapporter
Årsrapport