Generalforsamling 2021

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 10. marts 2021. Generalforsamlingen afholdes på grund af den nuværende situation omkring Covid-19 som en fuldstændig elektronisk generalforsamling.

Da generalforsamlingen gennemføres fuldstændig elektornisk, kan du som aktionær således ikke møde fysisk op ved generalforsamlingen.

Deltag ved generalforsamlingen 2021
Den ordinære generalforsamling afholdes i dag - onsdag den 10. marts 2021 - kl. 16.00. 

Hvis du har tilmeldt dig generalforsamlingen på forhånd, har du modtaget et link til live-visningen via e-mail.

Har du ikke tilmeldt dig generalforsamlingen, er du stadig velkommen til at deltage. Du vil dog ikke have stemmeret under generalforsamlingen.

Du kan deltage i live-visningen via nedenstående link.

Deltag ved sparekassens generalforsamling

 Vi starter nedtællingen til, at vi går live fra kl. 15.30.

Sådan deltager du i den elektroniske generalforsamling
Generalforsamlingsportalen kan tilgås via smartphone, tablet eller computer, og du skal være logget ind på generalforsamlingsportalen for at kunne deltage i generalforsamlingen.

Du skal bruge dit NemID til login.


Tilmeld dig
Ønsker du at deltage i generalforsamlingen, skal du tilmelde dig senest søndag den 7. marts 2021 kl. 23:59.

Du kan tilmelde dig via InvestorPortalen ved login med dit NemID eller VP-id. Du kan også printe en tilmeldingsblanket, som udfyldes og sendes til VP Investor Service, Weidekampsgade 14, 2300  København S eller pr. e-mail: vpinvestor@vp.dk eller som afleveres i en af sparekassens filialer.

Tilmeld dig elektronisk

Print tilmeldingsblanket

Der vil blive sendt en bekræftelse på tilmeldingen via e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst i forbindelse med din tilmelding.

Hvis du ikke når at tilmelde dig generalforsamlingen rettidigt, vil du fortsat have mulighed for at overvære den elektroniske generalforsamling ved at logge ind på generalforsamlingsportalen med dit NemID. Du vil dog ikke have stemmeret under generalforsamlingen.  

Indkaldelse
Du kan se hele indkaldelsen til generalforsamlingen med uddybende information samt vores behandling af persondata for aktionærer her:

Se indkaldelsen til generalforsamling

Læs Sparekassen Sjælland-Fyns persondatapolitik for aktionærer

Dokumenter der fremlægges på generalforsamlingen

Dagsorden
Fuldstændige forslag til dagsordenen
Årsrapport 2020
CSR-rapport 2020
Lønpolitik 2020
Vederlagsrapport 2020 

Fordeling af stemmer
Sparekassens aktiekapital på nominelt 173.749.730 kr. er fordelt på 17.374.973 aktier a 10 kr. Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme, dog kan der for aktier tilhørende samme aktionær maksimalt afgives stemmer svarende til 7,5 % af den samlede aktiekapital. Vi henviser i øvrigt til sparekassens vedtægter pkt. 12.

Fuldmagt og brevstemme
Har du som aktionær ikke selv mulighed for at deltage i generalforsamlingen, men gerne vil afgive din stemme alligevel, har du mulighed for enten at afgive fuldmagt eller brevstemme.

Du kan give fuldmagt elektronisk via InvestorPortalen ved anvendelse af dit NemID. Ønsker du ikke at afgive fuldmagt elektronisk, kan du i stedet udfylde nedenstående fuldmagtsblanket. Den underskrevne blanket skal sendes til Investor Services, VP Securities, Weidekampsgade 14, 2300  København S enten som brev eller via e-mail til vpinvestor@vp.dk.

Fuldmagten skal – uanset om den afgives elektronisk eller indsendes pr. brev eller e-mail – være Investor Services, VP Securities i hænde senest søndag den 7. marts 2021 kl. 23.59.

Giv fuldmagt elektronisk
Download fuldmagtsblanket

Du kan brevstemme elektronisk via InvestorPortalen ved anvendelse af dit NemID. Ønsker du ikke at brevstemme elektronisk, kan du i stedet udfylde nedenstående brevstemmeblanket. Blanketten sendes til Investor Services, VP Securities, Weidekampsgade 14, 2300  København S enten som brev eller via e-mail til vpinvestor@vp.dk.

Brevstemmer skal – uanset om de afgives elektronisk eller indsendes pr. brev eller e-mail - være Investor Services, VP Securities i hænde senest tirsdag den 9. marts 2020 kl. 12.00.

Du kan brevstemme elektronisk via InvestorPortalen eller ved at udfylde en brevstemme-blanket, der skal sendes til VP InvestorService eller afleveres i din lokale filial. Brevstemmen skal afgives senest tirsdag den 3. marts 2020 kl. 12.00.

Brevstem elektronisk
Download brevstemme-blanket

Ved afgivelse af fuldmagt til navngiven tredjemand, vil du få fremsendt adgangskode m.v. til fuldmægtigen til brug for dennes deltagelse i generalforsamlingen. Du er selv ansvarlig for at videregive de relevante oplysninger til fuldmægtigen.

Øvrig information
Vi ved, at gennemførelsen af generalforsamlingen sker på en anden måde end normalt og at det kan give anledning til spørgsmål.

Derfor har vi udarbejdet en vejledning med yderligere informationer om:

  • Hvordan du kan gøre din stemme gældende ved at afgive fuldmagt eller brevstemme
  • Selve afviklingen af generalforsamlingen, herunder indlæg og spørgsmål før og under generalforsamlingen
  • De tekniske krav, der er til den enhed (smartphone, tablet eller computer), du deltager i generalforsamlingen fra.

Se vejledningen her:

Generalforsamling 2021 – Vejledning

Har du spørgsmål?

Har du specifikt spørgsmål til dagsordenen, dokumenter eller lignende, er du som altid velkommen til at stille dem skriftligt via mail til ir@spks.dk eller via post til Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, Investor Relations, Isefjords Alle 5, 4300 Holbæk.

Derudover kan du fra en time før generalforsamlingens start samt under generalforsamligen kontakte VP Investor Services Hotline ved tekniske problemer i forbindelse med den elektroniske deltagelse i generalforsamlingen.

VP Investor Services Hotline kan kontaktes på tlf. (+45) 43588894 eller via mail til VGMmail@vp.dk.