Generalforsamling

I sparekassen holder vi hvert år generalforsamling, efter vi har offentliggjort årsregnskabet.

generalforsamling lars på talerstol

Generalforsamling

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i sparekassen. Det er således generalforsamlingen, der kan træffe beslutning om blandt andet vedtægtsændringer og udlodning af udbytte efter indstilling fra bestyrelsen.

Desuden vælges 26 af repræsentantskabets 51 medlemmer af generalforsamlingen. De resterende 25 medlemmer vælges på aktionærmødet. 

Alle aktionærer har lige ret til at deltage, tale, stemme og stille forslag til behandling på generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned.

Yderligere informationer om afholdelse af generalforsamling kan findes i sparekassens vedtægter.

Næste generalforsamling 

Der indkaldes til generalforsamling i 2022 i henhold til vedtægterne i februar måned. Du kan følge med her på siden eller via vores finanskalender.
 
 

Resultat af generalforsamling

Resultatet af generalforsamlingen 10. marts 2021.
Resultatet af generalforsamlingen 4. marts 2020.
Resultatet af generalforsamlingen 7. marts 2019.
Resultatet af generalforsamlingen 8. marts 2018.
Resultatet af generalforsamlingen 6. april 2017.

Resultatet af generalforsamlingen 14. april 2016.