Dialogmøde

Hvert år inviterer vi aktionærer i Sparekassen Sjælland-Fyn til dialogmøde.

lars petersson taler ved arrangement for aktionærer

Læs: Sparekassen aflyser dette års dialogmøder

Hvert år inviterer vi alle aktionærer i Sparekassen Sjælland-Fyn til dialogmøde.

På møderne vil sparekassens direktør fortælle om sparekassens resultater og regnskab og samtidig være klar til at gå i dialog med salen og besvare spørgsmål om både stort og småt.

Der kan ikke træffes beslutninger eller vælges medlemmer til repræsentantskabet.

Til dialogmøderne vil der være underholdning, og så skal det ikke glemmes, at aftenen rundes af med lidt lækker mad og drikke.

Alle aktionærer kan tilmelde sig årets dialogmøder i den lokale filial eller på sparekassens hjemmeside.

Når der bliver åbnet op for tilmeldinger, vil du som aktionær få direkte besked via digital post i Netbank eller via fysisk post i din postkasse.

Se en stemningsvideo fra et tidligere dialogmøde