Logo

Ungdom og gæld: Nyt initiativ vil ruste unge til økonomiske beslutninger

12. October 2023

Den stigende gældsbyrde blandt unge er blevet en bekymrende tendens i vores samfund. I takt med at unge navigerer i en digital tidsalder fyldt med fristelser fra hurtige online lån og forbrugskultur, er behovet for økonomisk uddannelse mere presserende end nogensinde.

Nyt initiativ vil ruste unge til økonomiske beslutninger

At stå registreret i RKI som ung mellem 18 og 30 år kan være ødelæggende for ens økonomiske fremtid. Ifølge en ny rapport fra Finans Danmark er dette desværre realiteten for næsten 50.000 unge danskere. Dette urovækkende tal har skabt øget fokus på de unges forhold til økonomi, gæld og forbrug. Center for Magtanalyse træder med støtte fra Sparekassen Sjælland Fonden nu ind i kampen for at ændre denne tendens.

Praktisk økonomiundervisning

Den 9. oktober lagde uddannelses-, kultur- og iværksætterhuset i Holbæk, Lucerna, lokaler til 100 10. klasseelever, der blev introduceret for en fremtid, hvor de har kontrol over deres økonomi. Det skete gennem projektet ”Money Matter” arrangeret af Center for Magtanalyse. Kurset er designet til at opbygge økonomisk forståelse og bevidsthed blandt unge.

Ditte Bjerregaard, direktør for Center for Magtanalyse, ser det som et nødvendigt projekt.

"Vi ser en stigende tendens til, at ungdommen taler mindre om penge, samtidig med at de bliver mere forgældet. Det er her, vi ønsker at gribe ind. Med den udbredte brug af online shopping og hurtige lån, kan unge nemt ende i en gældsspiral," forklarer Ditte Bjerregaard.

Ditte har erfaret gennem undervisningen, at mange unge slet ikke er bevidste om konsekvenserne af hurtige lån, som for eksempel høje renter. Det skal projektet Money Matter gøre op med.

At bryde pengenes tabu

Ditte Bjerregaard uddyber, at baggrunden for dette initiativ er at bryde tabuet om penge.

"Vi vil gerne sætte fokus på penge. Særligt ungdommen taler mindre og mindre om penge, hvilket ofte fører til mere gæld. Med vores kursus vil vi bryde tabuet omkring penge og udstyre unge med redskaberne til at forstå og diskutere deres økonomiske udfordringer."

Rent praktisk bliver de unge præsenteret for praktiske øvelser, hvor de bl.a. lærer at aflæse en lønseddel eller forhandle egen løn. Formålet er at give dem en konkret forståelse af deres økonomiske situation.

Støttet af sparekassen

Sparekassen Sjælland Fonden har også set værdien i projektet, og har derfor støttet ”Money Matter” med 75.000 kr., så endnu flere unge kan blive klogere på deres egen økonomi. Elisabeth Grandt, filialdirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn, Frederiksberg, mener, at det er vigtigt, at de unge i en tidlig alder lærer om økonomi og gæld. Derfor giver det også mening, at sparekassen støtter op om et projekt som dette.

"Det er sparekassens kerneopgave at have med økonomi at gøre og at rådgive og vejlede omkring økonomiske dispositioner. Samtidig er det en stor del af sparekassens DNA at støtte lokalt og tage et samfundsansvar i forhold til at oplyse, især de unge, omkring økonomi. Og det er lige nøjagtig det, Money Matter har sat i gang nu," forklarer hun.

Modtaget positivt af de unge

I undervisningslokalet lytter de unge aktivt, når der bliver talt om kviklån og lønsedler. Men de deltager også selv med spørgsmål og debat om deres egen situation.

"De unge deler overraskende meget, når det kommer til økonomi, og de ønsker at tale om, hvordan deres forældre forholder sig til penge. Ved at opbygge et sprog omkring økonomi, håber vi at kunne forebygge den skam, der kan opstå ved gæld," afslutter Ditte.

De gode erfaringer fra dagens kursus tager Ditte med videre. Sammen med Center for Magtanalyse har hun allerede planer om at udvide projektet, så over 500 skoleelever kan blive klogere på økonomi inden årets udgang.

Ungdom og gæld: Nyt initiativ vil ruste unge til økonomiske beslutninger