2,5 millioner til ny almennyttig sparekasse-fond

21. March 2016

Sparekassen Sjælland Fonden, der blev stiftet i forbindelse med Sparekassen Sjællands omdannelse til aktieselskab, får nu tilført 2,5 mio. kr. i startkapital.

Fondens bestyrelse

Det sker under forudsætning af, at det - på generalforsamlingen i Sparekassen Sjælland 14. april - bliver vedtaget at godkende bestyrelsens beslutning om at udlodde 3,00 kr. pr. aktie 

Den almennyttige og ikke-erhvervsdrivende fond ejer 850.000 aktier, og med et udbytte på 3,00 kr. pr. aktie vil fonden få tilført 2.550.000 kroner. Disse penge kan udloddes til almennyttige formål i hele Sparekassen Sjælland-koncernens geografiske markedsområde. Det vil sige på Fyn, Sjælland og i hovedstadsområdet.

Bestyrelsen på plads og i arbejdstøjet

Fondens bestyrelse er udpeget i overensstemmelse med de retningslinjer, koncernens bestyrelse har opstillet i forbindelse med etableringen af den almennyttige fond. 

"Så snart vi kender generalforsamlingens beslutning om udbetaling af udbytte af fondens aktiebeholdning, trækker fondsbestyrelsen i arbejdstøjet. Det betyder i givet fald, at fonden i løbet af nogle måneder melder nærmere ud om ansøgningsprocedure, kriterier for tildeling af donation med videre", siger presse- og direktionsrådgiver Jan Løve i Sparekassen Sjælland, der er tilknyttet Sparekassen Sjælland Fonden som særlig rådgiver

Fondsbestyrelsens sammensætning

Formand Svend-Aage Dreist Hansen, advokat, næstformand Thomas Kullegaard, arkitekt og bestyrelsesformand for Sparekassen Sjælland-koncernen, bestyrelsesmedlemmer Lotte Heglund, kommunikationsmedarbejder i Sparekassen Sjælland, Bjarne Rasmussen, tidligere sparekasse-filialdirektør, og Ole Mosbæk, direktør og medlem af Sparekassen Sjællands repræsentantskab

"Fondsbestyrelsen ser frem til, at fondens midler kommer i arbejde til gavn og glæde for de mange små og store lokalsamfund på Sjælland og Fyn, der er så afgørende for sparekassens virke. Fondens formål er at støtte almennyttige og velgørende formål - især med vægt på uddannelse, talentudvikling og strategiske partnerskaber, der spejler sig i Sparekassens Sjællands værdigrundlag om samfundsansvar og formål", siger Jan Løve.

Mere nyt efter generalforsamlingen

Der vil umiddelbart efter Sparekassen Sjællands generalforsamling 14. april blive lagt nærmere nyt og yderligere oplysninger om fonden, herunder retningslinjer for tildeling af donation, på hjemmesiden.

Læs pressemeddelelse