Logo

Kurs mod nære kyster skal styrke fællesskabet blandt unge

17. August 2022

Projektet ”Kurs mod nære kyster” har modtaget en donation på 43.000 kr. til 12 unge-sejladser fra Sparekassen Sjælland Fonden. Sejladserne giver 450 unge mulighed for at få en helt unik maritim oplevelse, der både byder på en masse frisk luft, fællesskab og aktiviteter med fokus på sømandskab og bæredygtighed.

img

 

Bag projektet står bl.a. UngHavn, der giver unge mellem 13-18 år i Holbæk Kommune mulighed for at prøve kræfter med maritime aktiviteter i fællesskab med andre unge. UngHavn oplever en stigende interesse for det maritime læringsmiljø og det ungefælleskab, som de tilbyder.

”Vi oplever en stor interesse fra unge, som godt kunne tænke sig at prøve livet på vandet sammen med andre jævnaldrende. Derfor er vi også rigtig glade for donationen fra Sparekassen Sjælland Fonden, som gør det muligt at invitere 450 unge til søs og give dem en helt unik oplevelse, hvor vi sætter netop de unges ønsker og visioner i centrum. Samtidigt håber vi, at sejladserne kan danne grobund for nye fællesskaber blandt de unge både til vands og til lands, når de igen lægger til kaj,” fortæller Nina Wendelboe fra UngHavn.

Bæredygtighed til søs

Fællesnævnerne for de 12 sejladser er fællesskab, samarbejde og ansvar, ligesom der helt i tråd med tidsånden sættes fokus på klima og bæredygtighed. En af de tolv sejladser er derfor planlagt som en klimasejlads. Her får unge op til 25 år mulighed for diskutere klima, bæredygtighed og demokrati i øjenhøjde, herunder hvilke muligheder de har for selv at præge den bæredygtige udvikling. Alt dette kombineret med sømandskab og i unikke rammer til søs.

””Kurs mod nære kyster” stiller skarpt på to agendaer, som Sparekassen Sjælland Fonden meget gerne vil støtte op om: Bæredygtighed og socialt samvær som en løftestang til øget trivsel blandt kommunes unge, heriblandt dem som har det lidt svært i hverdagen.

Samtidigt er projektet et godt eksempel på, hvordan lokale interessenter sammen kan udvikle et helt unikt tilbud til de unge. Det samarbejde vil vi også gerne støtte op om,” lyder det fra Thomas Kullegaard, der er bestyrelsesmedlem i Sparekassen Sjælland Fonden.

Kurs mod nære kyster – Et fælles initiativ

Projektet ”Kurs mod nære kyster” blev første gang afviklet i 2021 og med stor succes. Opbakningen til projektet, der bygger bro på tværs af en række interessenter centreret omkring Holbæk Havn, er derfor også til at mærke. I tillæg til UngHavn er Kystliv Holbæk, oplevelses-sejlskibet Galeasen Hjalm og Nationalmuseet, der har sin maritime afdeling i Holbæk, også en del af projektet.

5 af sejladserne skal således også foregå på Galeasen Hjalm, 5 på Nationalmuseets skonnert Bon-navista og to af sejladserne i Kystliv Holbæks traditionelle Isefjordsjoller.

Unge, som har lyst til at deltage på en af de 12 sejladser, kan læse mere på www.unghavn.ungholbaek.dk

For yderligere information:

UngHavn Nina Wendelboe Hansen, konsulent UngHolbæk og projektansvarlig for UngHavn, mail: ninh@holb.dk, mobil: 72 36 96 24