Logo

Fond klar til at uddele 2,5 millioner kr.

15. April 2016

Sparekassen Sjælland Fonden, der blev stiftet i forbindelse med Sparekassen Sjællands omdannelse til aktieselskab, har fået tilført 2,5 mio. kr. i startkapital.

img

Bestyrelsen for Sparekassen Sjælland Fonden. Fra venstre Ole Mosbæk, Lotte Heglund, Bjarne Rasmussen, bestyrelsesformand Svend-Aage Dreist Hansen og næstformand Thomas Kullegaard.

På generalforsamlingen i Sparekassen Sjælland A/S 14. april blev det vedtaget at godkende bestyrelsens beslutning om at udlodde 3,00 kr. pr. aktie. Den nye almennyttige og ikke-erhvervsdrivende fond Sparekassen Sjælland Fonden ejer 850.000 aktier og har dermed fået tilført 2.550.000 kroner.

Pengene bliver uddelt til almennyttige og velgørende formål - især med vægt på uddannelse, talentudvikling og strategiske partnerskaber - i hele Sparekassen Sjælland-Fyn-koncernens geografiske markedsområde. Det vil sige på Fyn, Sjælland og i hovedstadsområdet.

Modtager gerne ansøgninger

Fondens bestyrelse er nu klar til at trække i arbejdstøjet og finde de første gode formål, der skal få gavn af midlerne. Både på eget initiativ og gennem modtagne ansøgninger.

Her på hjemmesiden kan du læse mere om fonden og søge fondens midler.

Søg fonden
Hvem og hvad støtter fonden?
Mere om fondens formål og bestyrelse
Kontakt fonden