Logo
Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed

Når virksomheden bliver forretning

Hovedparten af alle virksomhedshandler er virksomheder, eller konkurrenter, der kan tilføre de opkøbte virksomheder synergieffekter. De resterende salg er til finansielle investorer, typisk kapitalfonde.
Hovedparten af alle virksomhedshandler er virksomheder, eller konkurrenter, der kan tilføre de opkøbte virksomheder synergieffekter. De resterende salg er til finansielle investorer, typisk kapitalfonde.

Går du med tanker om køb eller salg af virksomhed, er det altid en god ide at starte forberedelserne i god tid ofte flere år før selve virksomhedsoverdragelsen (også selvom det gælder generationsskifte, fusioner o.l.). Her på siden kan du læse om virksomhedshandel (mergers & acquisitions) i hovedtræk, men vi anbefaler altid, at du tager sparekassen og andre relevante rådgivere med i hele processen.

Ønsker du at sælge din virksomhed?

Inden du sætter din virksomhed til salg, bør du forberede dig grundigt og i god tid for at opnå den optimale pris for virksomheden.

Det er vigtigt, at du bruger rådgivere som fx advokater, revisorer eller virksomhedsmæglere, som har erfaring med køb og salg af virksomheder eller generationsskifte. De kan hjælpe dig med svar på, hvad din virksomhed er værd, om den er salgsklar, og om der fx er skat og skatteforhold, du skal være opmærksom på.

8 trin til salg af din virksomhed:

 1. Afdækning og analyse (ønsker, mål og forudsætninger)
 2. Værdiansættelse (virksomhedsbesøg og en kritisk gennemgang/evaluering)
 3. Udarbejdelse af prospekt (grundig beskrivelse af din virksomhed)
 4. ”Til salg”-skilt (annoncering)
 5. Salgsprocessen
 6. Due diligence og forhandlinger (risikovurdering, opfyldelse af betingelser og bud)
 7. Underskrift og betaling (closing/overdragelse)
 8. Virksomhedsoverdragelse

Salgsmodning:

- Bliv salgsklar, og maksimer virksomhedens værdi.

Jo før du optimerer din virksomhed, jo højere og bedre værdi vil du oftest ende ud med. Her er listet en række spørgsmål, du med fordel kan stille dig selv i forbindelse med optimering af din virksomhed inden et salg:

 • Hvordan kan du/I gøre virksomheden mindre afhængig af nuværende ejer(-e)?
 • Har du/I tilstrækkelig høj dokumentationsgrad?
 • Kan du/I udvikle konkurrencemæssige fordele (fokuser på, hvad I gør bedst)?
 • Har du/I synliggjort udviklingspotentialet (evt. i form af budgetter og forretningsplaner)?
 • Kan du/I nedbringe rentebærende gæld og omkostninger, som ikke er relateret til drift?

Hvad er din virksomhed værd?

Som udgangspunkt vil sælger have mest muligt for virksomheden, og køber vil ikke betale overpris, men forventer en god forrentning. Værdiansættelsen lander oftest et sted midt imellem de to parter, men jo mere du har optimeret inden salget, jo mindre kan køber forlange i prisnedslag.

Der findes flere metoder til at værdiansætte virksomheder:

 • Nutidsværdien af fremtidige pengestrømme (DCF), som er den mest anerkendte metode.
 • Sammenligningsmetoden (Multipel og Price/earning), som er den mest simple metode.
 • Substansmetoden (handelsværdien af aktiverne), som er den mindst anvendte metode.

Din rådgiver hjælper dig med at vurdere, hvilken metode du skal bruge.

Hvis du kan udpege eventuelle potentielle købere, kan du synliggøre de synergier, der vil være ved at købe din virksomhed. Det kan også være, at der er en strategisk værdiforøgelse for køber – alt sammen noget, du med fordel kan fremhæve over for en potentiel køber.

Din virksomhed er solgt – hvad så?

Det er en god ide at have en plan for, hvad der skal ske, inden din virksomhed er solgt. Her er nogle af de spørgsmål, du med fordel kan tage stilling til:

 • Hvordan bliver du beskattet fremover?
 • Skal du stadig være en del af virksomheden?
 • Skal du i gang med noget nyt?
 • Hvis din virksomhed er din identitet, hvem er du så nu?
 • Hvad skal der ske med din formue?

Det er under alle omstændigheder altid en god ide at snakke med en formuerådgiver i god tid inden salget.

Køb og salg af virksomhed

Vil du købe eller investere i en virksomhed?

Køb eller opkøb af en virksomhed kan have mange formål som fx et generationsskifte, en investering eller et forsøg på at eliminere konkurrenter.

Virksomhedsanalyse og fremtidsplaner

Inden du byder på en virksomhed, er det vigtigt, at du sætter dig godt ind i, hvad virksomheden er for en størrelse. Det gør du bl.a. ved at lave en grundig analyse af virksomheden (evt. i samarbejde med en virksomhedsmægler) med fokus på:

 • Forretningsgrundlag
  (kunder, leverandører, produkter, kultur, ledelse, konkurrence, omdømme, perspektiv i branchen m.v.)
 • Regnskabets hoved- og nøgletal
 • Budgetter

Du skal også – sammen med sparekassen og eventuelle øvrige kreditgivere – have en finansieringsplan og forretningsplan klar. Derudover skal du have helt styr på aftalegrundlaget.

 

Kontakt et Erhvervscenter

Hvordan finansierer du et virksomhedskøb?

Der skal oftest bruges en sum penge til køb af en virksomhed – måske har du selv en egenfinansiering (evt. via en etablerings— eller iværksætterkonto), måske er der tale om et glidende generationsskifte, eller måske finansierer sælger noget. Men mange gange skal der skaffes ekstra likviditet i form af banklån, investorer, vækstfonde, business angels, familie m.v. Finansieringsbehovet er meget individuelt og afhænger også af, hvilken pant og/eller kaution der kan stilles. Finansieringen kan suppleres med en driftskredit til den løbende drift. Derfor er det også vigtigt, at du tager din erhvervsrådgiver i sparekassen med på råd allerede, når du går i købstanker, så den rigtige finansiering kan sammensættes.

Selskabsform og beskatning

Det er også vigtigt, at du får afklaret, hvordan den fremtidige selskabsform og de skattemæssige forhold skal være. Køber du fx aktiverne eller aktierne, skal virksomheden laves som holdingselskab, aktieselskab (med én eller flere ejere) eller noget helt tredje.

4 gode råd, når du skal købe og sælge virksomhed

 

 1. Undgå at lade dig begejstre for meget (vær objektiv)
 2. Brug tid på forberedelse/strategi
 3. Søg hjælp hos rådgivere og specialister
 4. Husk at have fokus på medarbejdere og deres reaktioner.

Kontakt en af vores erhvervsafdelinger eller 2 ervhverscentre for yderligere information og sparring