Logo
Erhvervsforsikringer

Forsikringer til din virksomhed

Sparekassen tilbyder en række af forsikringer og en firmapensionsordning, der sikrer virksomheden og dens medarbejdere i tilfælde af sygdom, ulykke og død.

Sygedriftstabsforsikring

Med en sygedriftstabsforsikring er din virksomhed sikret, hvis du som virksomhedsejer eller en af dine nøglemedarbejdere bliver syg eller kommer ud for en ulykke. Der kræves ingen helbredsoplysninger ved etablering, hvilket gør det nemt at sikre din virksomheds fremtid.

Forsikringen dækker:

  • ved ulykke og sygdom (sygdom dækkes 6 måneder efter forsikringens ikrafttrædelse)
  • lidelser, der er opstået i den periode, hvor personen er forsikret
  • lønudgifter for den forsikrede person ved hel eller delvis uarbejdsdygtighed
  • efter 3 ugers uarbejdsdygtighed og helt op til 12 måneder (retten til sygedagpenge skal være til stede).

Læs mere om sygedriftstabsforsikring.

Erhvervslivsforsikring

Sparekassen giver mulighed for at tegne livsforsikring til selvstændige erhvervsdrivende og virksomhedens nøglepersoner. Det er også muligt at tegne erhvervslivsforsikringen for at sikre kompagnoner. Det er en forudsætning, at virksomheden har CVR-nummer. Forsikringen bliver udbetalt, hvis forsikrede dør som følge af sygdom eller ulykke inden udgangen af det kalenderår, hvor forsikrede fylder 67 år. Der kan vælges mellem forskellige forsikringssummer.

Læs mere om Erhvervslivsforsikring.

Tid til et forsikringstjek?

Kontakt din rådgiver, hvis du gerne vil have gennemgået virksomhedens forsikringer. Så hjælper vi dig med at sikre både virksomheden og dens medarbejdere bedst muligt.