Logo
Om pensionsforsikringer via Firmapension

Information til kommende firmapensionskunder

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S formidler firmapension for AP Pension gennem Nærpension A/S, og i den forbindelse er vi forpligtet til at oplyse dig nedenstående, inden du tegner en forsikring via sparekassen.

Om vores samarbejde

Sparekassen Sjælland-Fyn har indgået en aftale om kun at formidle personforsikringer fra AP Pension via Nærpension til vores kunder. Vores rådgivere handler på vegne af AP Pension, og dine forsikringer bliver tegnet hos dem.

Sparekassen rådgiver om og sælger forsikringer på baggrund af en objektiv analyse af den enkelte kundes behov. Vores rådgivere har gennemgået en lovreguleret uddannelse, der gør dem i stand til at kunne yde denne rådgivning.

Hverken AP Pension, Nærpension A/S eller Sparekassen Sjælland- Fyn A/S (eller øvrige selskaber, der er forbundet med koncernerne) har en direkte eller indirekte andel af stemmerettigheder eller kapitalandele på 10 % eller mere i hinandens virksomheder.

Honorar

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S modtager et fast honorar fra AP Pension pr. kundesag. Sparekassens rådgivere modtager ikke provision eller anden direkte aflønning ved formidling af forsikringer for AP Pension via Nærpension.

Registret forsikringsformidler

Senest 1. april 2019 er Sparekassen Sjælland-Fyn (iht. gældende regler) optaget i Finanstilsynets register over forsikringsformidlere. Registreret er offentligt tilgængeligt og findes via Finanstilsynets hjemmeside.

Mere om Nærpension

Nærpension A/S er et datterselskab, som er 100 % ejet af AP Pension. AP Pension er et kundeejet dansk forsikringsselskab med hovedkonto på Østbanegade 135, 2100 København Ø.

Læs mere om Nærpension

Klage

Skulle det blive nødvendigt at indgive en klage, kan dette ske ved at følge klagevejledningen her på vores hjemmeside.

IPID produktark

Læs mere om de enkelte forsikringer i IPID produktarkene

Mere information og IPID-ark

Læs mere om vores samarbejdsaftale og find IPID-produktark for hvert produkt nedenfor.