Netbankforsikring

Som erhvervskunde med netbankaftale i sparekassen er du automatisk omfattet af en forsikring der sikrer dig i tilfælde af et netbankindbrud.

Bruger din virksomhed Netbank er du (i modsætning til privatkunder) ikke dækket for tab, som skyldes netbankindbrud. Derfor har sparekassen valgt en løsning der sikrer at alle erhvervskunder, der opfylder betingelserne herfor (se police), automatisk er forsikret i forbindelse med et sådant indbrud.

Den automatiske netbankforsikring koster ikke noget. Den er en del af din netbankaftale i sparekassen.  Forsikringen kan ikke fravælges, - men dækker derfor også kun i det tilfælde du ikke har tegnet anden tilsvarende forsikring

Samarbejde med Købstædernes Forsikring
Det er Købstædernes og dermed sparekassens faste partner på forsikringsområdet, der leverer forsikringsløsningen til netbankforsikringen.

Læs mere om Netbankforsikring og betingelser i standard policen for din Netbank Erhverv forsikring
Læs gældende vilkår på siden om priser og vilkår for erhverv

Kontakt os
Ønsker du at vide mere om netbankforsikringen eller en kriminalitetsforsikring, der dækker mere end blot tyveri fra Netbank, så kontakt din rådigiver.