Bestil en separat underklientkonto

Som advokat eller forsikringsmægler kan du få oprettet en separat underklientkonto – en konto, hvor du opbevarer dine klienters penge hos Sparekassen Sjælland-Fyn.

Hvad er en separat underklientkonto?

Med en underklientkonto har du som forsikringsmægler eller advokat mulighed for at lave betalinger og modtage penge på vegne af din klient. Det kræver blot, at du, eller andre medarbejdere i firmaet, har fuldmagt til kontoen via virksomhedens Netbank Erhverv. 

Alle danske advokatfirmaer er forpligtet til at oprette konti til at opbevare klienters midler – fx i forbindelse med behandling af dødsboer, eller hvis klienten skal købe eller sælge en ejendom. Med en separat underklientkonto kan klientens penge holdes adskilt fra firmaets egen driftskonto.


Du kan selv bestille eller ophæve separat underklientkonti

Som advokat eller forsikringsmægler og ansat i en virksomhed, som har Netbank Erhverv i Sparekassen Sjælland-Fyn, kan du sende en bestilling til os via nedenstående link. Har du ikke NemID og nøglekort til din virksomheds Netbank Erhverv, skal du kontakte jeres rådgiver i sparekassen.


 

Vær opmærksom på, at vi skal bruge legitimation på klienten inden vi kan oprette kontoen. Du kan læse mere om krav til legitimation i afsnittet herunder.Legitimation

For at vi kan oprette en separat underklientkonto, skal vi bruge legitimation på klienten. Alt afhængig af formålet med kontoen skal vi have tilsendt forskellige former for legitimation.

Efter du har sendt din bestilling til os, skal du fremsende legitimation på klienten i en separat mail til klientkonto@spks.dk. Husk at oplyse det samme journalnummer, som du har oplyst i bestillingen.

Nedenfor kan du se, hvad vi har brug for.
 • Privatpersoner med CPR-nr. og bopæl i Danmark

  • Gyldigt EU-kørekort eller pas
  • Sygesikringsbevis.
 • Privatpersoner med bopæl i udlandet eller uden dansk CPR-nr.

  • Gyldigt pas eller kørekort
  • Dokumentation af personens bopælsadresse - f.eks. en forsyningsregning
  • TIN nr. eller national ID-nummer og dokumentation herfor. Har det pågældende land ikke TIN eller nationalt ID skal fødeland, fødested og fødselsdato dokumenteres.
 • Virksomheder - registreret i Danmark

  Aktie- og anpartsselskaber samt andre virksomheder med begrænset ansvar (A.M.B.A, S.M.B.A.), og erhvervsdrivende fonde og foreninger, der har et CVR-nr.:

  • Udskrift fra Erhvervsstyrelsen (www.virk.dk)
  • Ejerbog
  • Koncerndiagram med navne, ejerandel og CVR-nr. eller CPR-nr. på alle ejere op til de reelle ejere
  • Derudover skal reelle ejere legitimeres som privatpersoner.

  Enkeltmandsvirksomheder:

  • Udskrift fra Erhvervsstyrelsen (www.virk.dk)
  • Den reelle ejer skal legitimeres som privatperson.

  Interessentskaber:

  • Udskrift fra Erhvervsstyrelsen (www.virk.dk)
  • Interessentskabskontrakt
  • Interessentskabets tegningsregler, hvis de ikke fremgår af interessentskabskontrakt
  • Koncerndiagram med navne, ejerandel og CVR-nr. eller CPR-nr. på alle ejere frem til de reelle ejere. Derudover skal reelle ejere legitimeres som privatpersoner.

  Kommanditselskaber:

  • Udskrift fra Erhvervsstyrelsen (www.virk.dk)
  • Ejerbog/Investorliste
  • Koncerndiagram med navne, ejerandel og CVR-nr. eller CPR-nr. på alle ejere op til de reelle ejere
  • Komplementaren – samme legitimationsoplysninger, der svarer til komplementarens juridiske status (fysisk person, anpartsselskab mv.).
 • Virksomheder registreret i udlandet

  Samme dokumenter, som ved virksomheder registreret i Danmark – suppleret med udskrift fra den officielle registreringskonto i det pågældende land, der svarer til erhvervsstyrelsen i Danmark.

  Sparekassen accepterer dokumenter, som er skrevet på dansk, svensk, norsk eller engelsk uden oversættelser. Sammen med dokumenterne på andre sprog, skal vi modtage en bekræftet oversættelse til et af disse sprog.

  Hvis tegningsregler samt navne og adresser på ledelsen (direktion og bestyrelse) ikke fremgår af det udenlandske registreringsudskrift, kan dokumentationen bestå af vedtægter og en udarbejdet ledelsesoversigt – begge påtegnet af en advokat eller notar. 
 • Ejerforening / Andelsboligforening med CVR-nr.

  • Udskrift fra Erhvervsstyrelsen (www.virk.dk)
  • Vedtægter med tegningsregler
  • Seneste generalforsamlingsreferat eller stiftelsesdokument
  • Legitimation (som privatpersoner) fra dem, der tegner foreningen samt de reelle ejere.
 • Dødsbo - offentligt skifte

  • Skifteretsattest med bobestyrerens navn mv.
 • Dødsbo - privat skifte, der varetages af advokat

  • Skifteretsattest med arvingers navn mv.
  • Eventuelle skiftefuldmagter
  • Arvinger, som fremgår af skifteretsattest og skiftefuldmagt, skal legitimeres som privatperson.
 • Virksomheder under konkursbehandling

  • Fuldstændig tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen (www.virk.dk)
  • Kuratorattest eller kopi af rets udskrift fra retten
 • Virksomheder under tvangsopløsning

  • Fuldstændig tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen (www.virk.dk)
  • Kuratorattest eller kopi af rets udskrift fra retten
 • Virksomheder under frivillig likvidation

  • Fuldstændig tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen (www.virk.dk)
  • Kuratorattest eller kopi af rets udskrift fra retten

Vi gør opmærksom på, at listen ikke er udtømmende, og at vi kan få behov for yderligere information.