Få en firmapensionsordning

Med en firmapensionsordning fra sparekassen er både virksomheden og dens medarbejdere bedre stillet.

Skulle en medarbejder blive syg eller udsat for en ulykke, er både medarbejderen og virksomheden bedre stillet med en firmapensionsordning. Virksomheden får dækket udgifter for udbetaling af løn til den fraværende medarbejder, som har bedre chancer for at vende hurtigere og stærkere tilbage til arbejdspladsen og sit normale liv.

Stærke samarbejdspartnere
Sammen med vores stærke samarbejdspartnere AP Pension og Mølholm Forsikring tilbyder vi både pensionsordning, sundhedsforsikring og forsikringer,

der dækker ved kritisk sygdom, tab af erhvervsevne og død. Kort sagt får du en firmapensionsordning, der sikrer dine medarbejdere og din virksomhed på bedst mulige vis.

Kontakt os
Læs mere om, hvad vi tilbyder her på siden, og kontakt os for en snak om, hvad vi kan hjælpe jeres virksomhed med.

Hvad er en firmapensionsordning?
Det tilbyder vi

Sparekassens Sjælland bomærke
Sparekassen Sjælland-Fyn Firmapension

”En veltilrettelagt firmapensionsaftale er en meget social balanceret og værdifuld investering for både arbejdsgiver og lønmodtager. Den bør være en helt naturlig del af en lønpolitik i enhver veletableret virksomhed.”

Hvad er en firmapensionsordning?

En firmapension er en aftale, der er indgået mellem en virksomhed og et pensionsselskab, for at sikre en medarbejdergruppe økonomisk i tilfælde af død, sygdom og/eller ved pensionering.

Overenskomstmæssige og private firmapensioner
Stort set alle virksomheder er i dag omfattet af enten en overenskomstmæssig firmapensionsaftale eller en privat  aftale, som virksomheden har indgået med de pensionsselskaber, der leverer firmapensionsløsninger. I samarbejde med AP Pension tilbyder vi din virksomhed en attraktiv firmapensionsordning.

En naturlig del af en ansættelsespakke
Pensionsbidrag ligger typisk på 12-15 % med en klassisk fordeling, hvor virksomheden bidrager med 2/3 og medarbejderen 1/3.

Er virksomheden ikke omfattet af en overenskomst-mæssig pensionsaftale, kan I frit lave en aftale

om både pensionsbidragets størrelse og fordeling samt de forsikringsydelser, I vil have med i den enkelte firmapensionsløsning.

Derfor skal du sikre dine medarbejdere
En aftale om en firmapensionsordning er som oftest en beslutning, arbejdsgiveren tager alene. Det kan være begrundet i nogle overenskomst-mæssige aftaler eller individuelle ansættelsesaftaler med en eller flere medarbejdergrupper. 

Vi ser flere gode grunde – både økonomiske og sociale – til at sikre sine medarbejdere med en firmapensionsordning. Nedenfor kan du læse mere om to af de fordele, du får med en firmapensionsordning.

 • Minimer de økonomiske risici

  Såvel mindre som større virksomheder er følsomme over for enkeltpersoners fravær på grund af sygdom.

  Er det eksempelvis en medarbejder i en ledende stilling, en sælger eller en produktionsmedarbejder, der er sygemeldt, kan virksomheden mærke medarbejderens fravær på bundlinjen. Med en firmapensionsordning kan du minimere de økonomiske konsekvenser for din virksomhed og give din medarbejder de bedste vilkår for at komme til hægterne igen.

  Eksempel: Udækket lønudgift ved sygdom
  Din medarbejder bliver sygemeldt i ti måneder, hvor du skal betale fuld løn i de første seks måneder. Du er glad for din medarbejders arbejdsindsats og vil gerne have medarbejderen tilbage. Ved en løn på 30.000 kr. om måneden får medarbejderen udbetalt en løn på 300.000 kr. for 10 måneder, og du kan få refunderet sygedagepenge for ca. 170.000 kr. Du har derfor en udækket lønudgift på 130.000 kr. til din fraværende medarbejder (+ evt. udgifter til vikar m.v.).

  Løsningsforslag: Tab af erhvervsevne og sundhedsforsikring
  Typisk indgår der en forsikring i en firmapensionsordning, der dækker ved tab af erhvervsevne. Opfylder medarbejderen betingelserne, kan du få udbetalt penge fra forsikringen sammen med sygedagpengene. Eksempelvis kan du tegne en dækning på 40 % af medarbejderens løn. I eksemplet ovenfor svarer det til 120.000 kr. (40 % af 300.000). Regner du sygedagpengene med, har virksomheden nu kun en udækket lønudgift på 10.000 kr.

  Har virksomheden også lavet en sundhedsforsikring til medarbejderne, kan medarbejderen - på grund af behandlingsgaranti - ofte komme i behandling hurtigere end gennem det offentlige system.

 • Tiltræk og fasthold medarbejdere

  Et tilbud om en god firmapensionsordning kan gøre en forskel, når en dygtig medarbejder skal rekrutteres eller fastholdes i virksomheden.

  For medarbejderen er der flere årsager til, at det kan være attraktivt at vælge en virksomhed med en god pensionsordning.

  Billigere og bedre dækning
  For medarbejderne er en firmapensionsordning blandt andet attraktiv, fordi medarbejderen får adgang til en forsikringsdækning, der ville være betydeligt dyrere, hvis medarbejderen som privatperson selv skulle lave en lignende ordning.

  Da alle medarbejdere bliver en del af en gruppeaftale, kræver en firmapensionsordning ikke helbredsoplysninger. Det betyder blandt andet, at medarbejderen slipper for at betale mere i præmie, selvom vedkommende har lidt skavanker.

  Flere penge til opsparing
  På grund af økonomiske fordele som ovenstående bliver der samlet set langt flere penge til medarbejderens pensionsopsparing, der også er billigere at administrere.

  Attraktiv sundhedsforsikring
  Medarbejdere sætter ofte pris på at få en sundhedsforsikring, der giver mulighed for at komme i behandling allerede ved de første symptomer. 

  Sikkerhed og tryghed
  En firmapensionsordning giver dine medarbejdere tryghed, fordi den fungerer som et sikkerhedsnet for medarbejderen og dennes eventuelle familie i tilfælde af sygdom eller ulykke. 

Det tilbyder vi

Sparekassen Sjælland-Fyn Firmapension tilbyder en række forsikringsdækninger og en opsparingspakke, der er samlet i én skræddersyet løsning og tilpasset den enkelte medarbejders behov.

 
 • Sundhedsforsikring

  Vi samarbejder med Mølholm Forsikring, som er landets markedsledende udbyder af sundhedsordninger.

  Med sundhedsforsikringen får du og dine medarbejdere mulighed for at blive behandlet på privathospital og en lang række specielklinikker, herunder adgang til blandt andet:

  • Psykolog
  • Fysioterapeut
  • Kiropraktor
  • Zoneterapeut
  • Ergoterapeut
  • Akupunktør
  • Massør

  Behandlingsgaranti
  Med sundhedsordningen får I adgang til at blive behandlet inden for ti dage og er ikke afhængig af eventuelle lange ventelister i det offentlige.

  Faglig vurdering og vejledning
  Alle skader bliver vurderet af sygeplejersker, lige så snart de bliver meldt. Det sikrer dig, at du får vejledning og hjælp lige fra starten, og at du får den rigtige behandling fremadrettet.

  Bliv hurtigere rask
  Med en sundhedsforsikring får du og dine medarbejdere de bedste forudsætninger for at komme hurtigere til hægterne igen.

 • Pensionsopsparing

  Med en firmapensionsordning følger også en attraktiv pensionsordning, hvor du og dine medarbejdere selv kan vælge, hvordan I vil spare op.

  I kan vælge mellem opsparingstyperne ratepension og livrente, der også kan kombineres. Vi tager en snak med hver medarbejder og finder den løsning, der passer til den enkeltes liv, behov og økonomi.  

  Investering og forrentning
  Du kan også selv få indflydelse på, hvordan dine penge skal investeres. Der er - groft sagt - de to nedenstående muligheder, du kan vælge mellem, og vi hjælper dig selvfølgelig med at vurdere, hvad der passer bedst til dig, dit liv og din økonomi. 

  1. Depotrente
   AP Pension kan investere midlerne for dig, så du ikke selv skal tage stilling til og bekymre dig om dine investeringer. Så er du sikret en depotrente, der er mere sikker men ofte også lavere end markedsrenten.
  2. Markedsrente
   Vælger du markedsrenten, afspejler renten den generelle situation på aktie- og obligationsmarkedet. Med en markedsrente vælger du selv, hvor stor medindflydelse du vil have på investeringerne.
 • Personforsikringer

  Med en firmapensionsordning får du, dine medarbejdere og jeres eventuelle familier også adgang til nedenstående personforsikringer.

  Dækning ved kritiske sygdomme
  Forsikringen bliver udbetalt i tilfælde af, at en medarbejder bliver ramt af visse kritiske sygdomme. Typisk udgør den et skattefrit beløb fra 100.000 kr. og opefter.

  Forsikringen udbetales til medarbejderen uden betingelser, når diagnoen bliver stillet. Bliver man helbredt og rask igen, så har det ingen konsekvenser for den udbetalte sum. Beløbet udbetales kontant, og medarbejderen vælger selv, hvad pengene skal bruges til. 

  Tab af erhvervsevne
  Mister du eller en medarbejder evnen til at arbejde i kortere eller længere tid, kan vedkommende via denne forsikring få en delvis lønkompensation i sygdomsperioden. Udbetalingen beregnes som en forudvalgt procentandel af lønnen og tager højde for medarbejderens arbejdsopgaver. Den kan dog aldrig udgøre mere end 80 % af den nuværende løn og udbetales tidligst efter tre måneders fravær.

  Livsforsikring
  Livsforsikringen er først og fremmest tiltænkt lønmodtagere med en familie, de vil sikre i tilfælde af, at vedkommende mister livet i en tidlig alder. Forsikringen udbetaler et engangsbeløb til familien, der afhænger af medarbejderens lønindkomst, da forsikringen blev tegnet.

  Livsforsikringen kan suppleres med indbetaling til en børnepension, hvor der afsættes et årligt beløb til børnene til de fylder enten 18 eller 21 år.

  Præmiefritagelse
  Præmiefritagelsen betyder ganske enkelt, at så længe der modtages udbetaling fra forsikringsdækningen, så overtager forsikringsselskabet den månedlige betaling af forsikringspræmien. 

  Derudover indbetaler forsikringsselskabet også den del, der går til pensionsopsparingen. Forsikringsselskabet betaler det fulde månedlige pensionsbidrag. En medarbejder der går på pension med en sygdom eller et handicap med er altså ikke ringere stillet, end hvis vedkommende havde været fuldt arbejdsdygtig frem til pensionsalderen.