Hvornår har du brug for en LEI-kode?

EU-regler fra januar 2018 kræver, at virksomheder, der handler værdipapirer, aktier, obligationer eller andre investeringsprodukter skal have en LEI-kode for at kunne gennemføre en handel. Dette gælder også for ikke-erhvervsdrivende fonde. Der er dog undtagelser, hvor du ikke behøver en LEI-kode. Læs mere om dette nedenfor.

Handele med værdipapirer kræver en LEI-kode

Er du erhvervskunde, og ønsker du at handle aktier, obligationer, investeringsbeviser eller derivater, eller ønsker du at kunne sælge ud af fx værdipapirer i dit nuværende depot, så skal du have en LEI-kode.

Hvad er en LEI-kode?

LEI står for Legal Entity Identifier. En LEI-kode er en standardiseret kode på 20 karakterer, som er unik for den enkelte virksomhed eller forening. Koden gør det muligt at identificere virksomheder og foreninger, som deltager i finansielle transaktioner – på tværs af landegrænser, markeder og retssystemer.

Hvem kan få en LEI-kode?

Alle virksomheder og foreninger kan få en LEI-kode. Filialer eller forretningsenheder, som er en del af en større virksomhed, skal som udgangspunkt anvende modervirksomhedens LEI-kode. Privatpersoner kan ikke få en LEI-kode.

Som administrator/bestyrelsesmedlem i en fond skal du sørge for, at fonden får en LEI-kode for at kunne sælge ud af fx værdipapirer i fondens nuværende depot, eller hvis du ønsker at købe yderligere værdipapirer til fonden.

Du skal altid meddele din LEI-kode til banken.

Hvem er undtaget LEI-kode?

Ejer du en enkeltmandsvirksomhed, er du som udgangspunkt helt undtaget fra kravet om en LEI-kode, uanset hvordan du investerer. 

Har du en virksomhed, som udelukkende investerer via sparekassens investeringsaftaler – dvs. at din virksomhed investerer i unoterede værdipapirer – behøver du heller ikke en LEI-kode. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at hvis din virksomhed fremadrettet regner med at investere i børsnoterede værdipapirer eller finansielle instrumenter, vil en LEI-kode i det tilfælde være påkrævet. I forbindelse med anskaffelse af en LEI-kode må der påregnes en vis leveringstid.

Kundetyper Ja Nej
Erhvervskunde* X
Enkeltmandsvirksomhed/VSO
X
Foreninger med CVR-nummer X
Privatperson
X

*Undtagelse: Virksomheder, der udelukkende investerer via sparekassens investeringsaftaler, er ikke forpligtet til at oprette et LEI-kode.

Hvorfor skal du have en LEI-kode?

Baggrunden for kravet om en LEI-kode er at sikre en effektiv markedsmisbrugsovervågning, hvor kundeidentifikationen er ensartet, entydig og pålidelig i hele EU.

Sådan får du en LEI-kode

Du kan oprette en LEI-kode hos en officielt godkendt LEI-udsteder – en LOU (Local Operating Unit) – som validerer en række oplysninger om din virksomhed, inden LEI-koden udstedes.

Du findes mange udstedere og hvem du skal vælge er op til dig. På nedenstående side kan du bl.a. fåt et overblik en række danske og udenlanske udstedere.

https://lei-koder.dk

Sådan foregår registreringsprocessen for en LEI-kode:

 1. Vælg, hvilken LEI-udsteder du ønsker at bruge.
 2. Inden du bestiller koden, skal du have en række oplysninger om din virksomhed klar:
  - Juridisk navn for alle virksomheder eller fonde
  - Registreret/registrerede adresse(er)
  - Hovedkontoradresse(r)
  - Enhedsstatus
  - Enhedens retlige form
  - Bemyndiget/bemyndigede person(er).
 3. Indtast de nødvendige oplysninger til brug for registreringen på udstederens hjemmeside.
 4. Betal registreringsgebyret ved at følge anvisningerne på udstederens hjemmeside.
 5. LEI-udstederen validerer de oplysninger, du har indtastet.
 6. LEI-udstederen foretager registreringen og sender herefter en bekræftelse pr. mail.

Hvad koster det at oprette en LEI-kode?

Oprettelsen af en LEI-kode koster ca. 150 euro inkl. moms. De efterfølgende år opkræves et årligt gebyr på ca. 125 euro inkl. moms, som dækker drift og vedligehold af LEI-systemet.

Gebyret opkræves af LEI-kode-udstederen, og sparekassen modtager ikke nogen betaling i forbindelse med LEI-kode-udstedelsen eller løbende vedligeholdelse.

Send din LEI-kode til os

Det vigtigt, at du sender din LEI-kode til os, så vi kan registrere den i vores system. Du kan sende en mail til os på leikode@spks.dk med oplysning om:

 • LEI-kode
 • CVR-nr.
 • Navn og adresse
 • Telefonnummer

Har du spørgsmål om LEI-koder?

Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver, hvis du fx har spørgsmål om indberetning og anvendelse af LEI-koder. Du kan også læse mere på den officielle hjemmeside for GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation).

www.gleif.org

Kontakt din rådgiver hvis du har spørgsmål