Provisionsaftaler med investeringsforeninger

Sparekassen modtager vederlag fra en række samarbejdspartnere - herunder provision fra danske investeringsforeninger.

Provisionen ligger på et markedskonformt niveau og er med til at dække sparekassens udgifter til:
 

  • at uddanne medarbejdere i de til enhver tid gældende love og regler.
  • at holde sparekassens medarbejderne ajour, hvad angår de aktuelle produktudbud.
  • at holde sparekassens it-systemer opdaterede.

Således er sparekassens kunder altid sikre på at kunne modtage investerings- og finansieringsrådgivning af højeste kvalitet.

Sparekassen har aftale med nedenstående investeringsforeninger om honorering i form af engangsprovision og løbende provision.

Oversigt over provisionsaftaler

Sparekassen har indgået aftale med følgende investeringsforeninger om honorering i form af engangsprovision og løbende provision.

Investeringsforening Éngangsprovision Løbende
provision
Jyske Invest 0,00 % 0,00 - 0,75 %
Sparinvest 0,00 % 0,00 - 0,80 %
Bankinvest 0,00 % 0,00 - 0,80 %
Sydinvest 0,00 % 0,00 - 0,70 %
SEB Invest 0,00 - 1,00 % 0,00 - 0,50 %
Nykredit Invest 0,00 - 1,25 % 0,00 - 0,75 %
ValueInvest Danmark 1,25 % 0,75 - 1,00 %
Maj Invest 0,75 % 0,00 - 0,75 %
Wealth Invest Linde & Partners 0,00 % 0,75 %

Oversigt over porteføljeforvaltningsaftaler

Sparekassen har indgået en porteføljeforvaltningsaftale med Værdipapirfonden Sjælland-Fyn og modtager betaling herfor efter nedenstående model:

Afdeling Porteføljeforvaltningshonorar
Stabil 0,45 %
Balance 0,50 %
Aktiv 0,65 %
Private Banking Lav 0,45 %
Private Banking Høj 0,65 %