Investorbeskyttelse (MiFiD)

Hovedformålet med MiFID er at styrke investorbeskyttelsen inden for EU-området. 

Fordele som investor

  • Større gennemsigtighed i forbindelse med alle tilbudte investeringsydelser gennem opdaterede retningslinjer og større krav til dokumentation.
  • Rådgivning med fokus på de specifikke risici i relation til de anbefalede værdipapirer.
  • Sikkerhed for, at de værdipapirer, og investeringsydelser, der tilbydes, er i overenstemmelse med din investeringsprofil og kundeklassificering, og at reglerne for "best execution" overholdes.

Vi fastlægger din investeringsprofil
Hvis du som kunde ønsker rådgivning omkring investering, er vi forpligtiget til i samarbejde med dig at fastlægge din investeringsprofil. I investeringsprofilen indgår blandt andet holdning til risiko, investeringshorisont samt kendskab og erfaring med forskellige værdipapirtyper.

Yderligere information