Det spørger vi vores kunder om

Sparekassen er forpligtiget til at have visse oplysninger om vores kunder. Når du bliver kunde i sparekassen, oplever du derfor blandt andet, at vi beder om en kopi af din legitimation.

Her på siden kan du læse mere om, hvad vi - ligesom andre pengeinstitutter - blandt andet spørger vores kunder om.

Har vi bedt om en kopi af din legitimation?

Information om din skattemæssige tilknytning - derfor spørger vi, hvor du er skattepligtig

Har du spørgsmål?
Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, eller hvorfor vi beder om opysninger fra dig, er du altid velkommen til at kontakte din lokale filial eller rådgiver.

Find filial

Har vi bedt om din legitimation?

Vi beder alle vores kunder aflevere legitimation til os. Er du privatkunde, beder vi dig typisk om en kopi af dit gule sundhedskort samt af dit pas, kørekort eller din dåbsattest. 

Nedenfor kan du læse mere om, hvad vi har brug for, og hvordan vi beder dig enten aflevere eller indsende legitimationen til os.

 • Sådan gør du som privatkunde

  Som privatkunde kan du nemt og hurtigt aflevere eller indsende legitimation til os på følgende måder:

  Lokalt
  Medbring dit sundhedskort samt kørekort, pas eller dåbsattest, og kig forbi din filial. Så tager vi en kopi og sørger for resten

  Find filial

  Digitalt
  Send en sikker mail via e-Boks med en kopi eller et foto af sundhedskort samt kørekort, pas eller dåbsattest. På grund af sikkerheden bør du ikke indsende oplysningerne via almindelig mail.

  Send sikker mail via e-Boks

 • Sådan gør du som erhvervskunde

  Det skal vi bruge fra jer
  Alt afhængig af virksomhedsform er det forskelligt, hvad vi skal bruge af dokumentation og legitimation. Klik nedenfor, og få et overblik.

  I visse tilfælde kan det være nødvendigt med yderligere dokumentation. Kontakt jeres rådgiver, hvis I er i tvivl.

  Aflever digitalt eller lokalt
  Når I ved, hvad I skal aflevere af legitimation og dokumentation, kan I benytte jer af nedenstående muligheder.

  Digitalt
  Send en sikker mail via e-Boks, hvor I vedhæfter oplysningerne. På grund af sikkerheden bør I ikke sende oplysningerne via almindelig mail. 

  Send sikker mail via e-Boks

  Lokalt
  Kig forbi den lokale filial eller vores erhvervscenter i Holbæk, så tager vi en kopi og sørger for resten.

  Find filial

 • Hvorfor skal vi bruge legitimation?

  Sparekassen er som alle andre pengeinstitutter underlagt reglerne i "Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme". Også kendt som hvidvask-loven.

  Vi skal derfor kunne dokumentere, at vi kender alle vores kunders identitet og forretninger med os – uanset hvor længe, du har været kunde i sparekassen.

Information om din skattemæssige tilknytning

De danske skattemyndigheder har pålagt os at undersøge, hvor vores kunder er skattepligtige. Derfor kan du opleve, at vi stiller dig spørgsmål om dine skattemæssige forhold - også selvom du ikke er skattepligtig i andre lande end Danmark.

Nedenfor kan du få svar på en række af de spørgsmål, du kan have i den forbindelse.

 • Hvem spørger vi?

  Når du bliver oprettet som ny kunde i sparekassen, er vi forpligtet til at stille dig spørgsmål om dine skattemæssige tilhørsforhold, herunder om du er skattepligtig i et andet land end Danmark.

  Desuden kan nuværende kunder opleve, at vi henvender os med en såkaldt egenerklæring med spørgsmål om mulig skattepligt i andre lande end Danmark. Det kan blandt andet være tilfældet, hvis du:

  • er statsborger eller bosiddende i et andet land*
  • er født i et andet land*
  • har arbejdstilladelse til USA (Green Card) eller et andet land
  • har et længerevarende ophold i det samme land hvert år
  • har tilbagevendende betalinger til en konto i USA eller et andet land
  • har bolig i et andet land.

  *Er du født i USA, er du som udgangspunkt amerikansk statsborger, medmindre du aktivt har opsagt sit statsborgerskab. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har opsagt dit amerikanske statsborgerskab, kan du få hjælp hos den amerikanske ambassade.

 • Hvornår kan du være skattepligtig i et andet land?

  Du kan have skattepligt i et andet land, hvis du eksempelvis er statsborger i landet, årligt opholder dig i landet i længere perioder eller ejer en ejendom i landet.

  Deler du en konto med en person, der er skattepligtig i USA, bliver kontoen omfattet af indberetningspligten, og du kan derfor opleve at skulle besvare spørgsmål om din skattemæssige tilknytning.

 • Hvad er et skatteidentifikationsnummer?

  Et skatteidentifikationsnummer er et nummer, der bruges til at identificere den enkelte skatteyder. I Danmark er skatteidentifikationsnummeret som privatkunde dit CPR-nummer og som erhvervskunde virksomheden CVR-nummer.

  I andre lande har man særlige skatteidentifikationsnumre, som kun bruges i forbindelse med skat. De kaldes ofte TIN-nummer (Taxpayer Identification Number).

 • Hvilke oplysninger sender vi til SKAT?

  Vi oplyser blandt andet SKAT om vores kunders navn, adresse, skatteidentifikationsnummer (TIN-nummer) samt information om kundens konti og saldi.

  Visse konti skal vi ikke informere om. Det drejer sig blandt andet børneopsparingskonti, pensionskonti og som hovedregel også spærrede konti.

  Sparekassen behandler naturligvis alle de oplysninger, vi modtager, fortroligt, og oplysningerne er omfattet af reglerne om bankhemmelighed.

 • Hvorfor skal SKAT have oplysningerne?

  Den danske regering indgik en aftale med USA om udveksling af oplysninger (FATCA) i 2012 samt en tilsvarende aftale i OECD regi (CRS) med over 90 andre lande i 2014. Aftalerne er implementeret i dansk skattelovgivning og indebærer, alle danske finansielle virksomheder er forpligtet til at identificere alle personer og virksomheder, der er skattepligtige i andre lande end Danmark.

  Mere om FATCA
  Loven om FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) skal sikre, at der ikke sker skatteunddragelse til USA. Danske pengeinstitutter skal oplyse SKAT om personer, der har skattepligt i USA, og efterfølgende udveksler SKAT oplysninger med de amerikanske skattemyndigheder (IRS).

  Mere om CRS
  Loven om CRS (Common Reporting Standard) forpligter de 90 lande, aftalen er lavet mellem, til at udveksle skatteoplysninger.

  Se de deltagende lande på OECD’s hjemmeside.

 • Hvad sker der, hvis jeg ikke giver oplysningerne?

  Hvis du ikke giver de oplysninger, der kræves, er sparekassen forpligtet til at indberette til SKAT på baggrund af de oplysninger, vi har om dig. Det kan betyde, at du bliver indberettet til at være skattepligtig i et andet land, end du er.